Föräldramötesprotokoll

Hej!

Det här är punkterna för årets föräldramöte eftersom vi inte kan träffas alla tillsammans inomhus så får ni informationen skriftligt. Vi har skrivit informationen som ett protokoll. Läs igenom häftet och om du har frågor, ställ dem på föräldramötesminglet den 2/9 kl 15.30-17.00. Då kommer all personal på Sörgården att finnas på skolgården tillgänglig för er och barnen. Vid detta tillfälle får ni även i mindre grupper kika in i klassrummet. Kom gärna fram till oss tillsammans med ert barn, så lär vi oss bättre vilka som hör ihop (Det är nog vi lärare som har minst koll på detta!).

 

Personal på Sörgården  

1A 

Josefine Ewerthz, lärare

Sophie Kangas, fritids må, ti, on, fr

Johnny Durander, fritids to

1B 

Sofia Lestrup, lärare

Sakariye Nor, fritids

1C 

Torbjörn Nord, lärare

Jonas Qvist, fritids

Övriga 

Lena Wallner, fritids

Larsa Sundlöf, fritids

Elsa Garphult, fritids eftermiddagar

Carolina Fried Oscarson, lärare

 

Arbetsområden under året 

Svenska:

Lässtrategier

Strategier för att skriva olika typer av texter

Textbearbetning

Handstil och digitala verktyg

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord

Alfabetet

Samband ljud och bokstav

Lyssna och återberätta

Muntliga presentationer

Rim och ramsor

Matematik:

Uppdelning av tal, antal och ordning

Positionssystemet

Addition och subtraktion

Metoder för huvudräkning

Rimlighet

Likhetstecknets betydelse

Mönster och talföljder

Stegvisa instruktioner

Geometriska objekt

Lägesord

Symmetri

Tabeller och diagram

Problemlösning

NO:

Årstidsväxlingar i naturen

Djur och växter i närmiljön

Enkla näringskedjor

Balans, tyngdpunkt och jämvikt

SO:

Normer och regler

Trafikregler

Miljö

Religion

Klassråd

Aktuella samhällsfrågor

Musik:

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser

Rösten som instrument

Imitation och improvisation med rörelser

Bild:

Teckning och måleri

Olika material i bildarbete

Framställning av berättande bilder

Idrott:

Rörelse

Hälsa och livsstil

Friluftsliv och utevistelse

 

Viktigt att veta 

Halvklasser: Vi har flera tillfällen under veckan då vi arbetar i halvklass. Halva klassen är med läraren och har matematik eller svenska, andra halvan har en fritidsaktivitet inne eller ute.

Pedagogiskaplaneringar: Ni föräldrar kan ta del av de pedagogiska planeringar vi utgår från i vår undervisning via Skolplattformen. Där ser ni innehållet samt syftet med undervisningen. Dessa kommer inom kort att publiceras för er och kommer sedan löpande under året.

Läxor: Vi kommer att skicka ut en läsläxa varje vecka. Syftet är att eleverna behöver få kontinuerlig lästräning både i skolan samt hemma. Vid vissa tillfällen kommer andra läxor att förekomma. På bloggen skriver vi vad som gäller varje vecka.

Veckobrev: Veckobrev kommer att finnas på bloggen varje fredag. Där skriver vi om vad som hänt i veckan samt löpande information.

Utvecklingssamtal: Vi planerar att ha utvecklingssamtal i september. Ni kommer att få en tilldelad tid under dagtid. Under rådande omständigheter hoppas vi kunna träffas men det kommer även finnas möjlighet för digitalt möte för de som önskar.

Bedömningsstöd: Alla elever kommer att genomföra Skolverkets bedömningsstöd med Carolina Oscarson under de första veckorna. Där kartlägger vi elevernas styrkor och utvecklingsområden inom svenska och matematik. Detta kommer ligga tillgrund för utvecklingssamtalet.

Ledighet: En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition / hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen). Ansök om ledighet i god tid.

Anmäl frånvaro: All typ av frånvaro, även sen ankomst, ska anmälas på Skolplattformen. För klassens skull uppskattar vi om ni hjälper era barn att komma i tid.

Frukt: Eleverna får ta med sig frukt eller grönsak som äts på rasten, inga kex och riskakor. Vi äter tidig lunch och mellis på eftermiddagen därför upplever vi att inget behov finns för medhavd mat.

Mobiler: Vi ser helst att mobiler stannar hemma.

Enhetsråd: Två gånger per termin träffas föräldrarepresentanter från klasser tillsammans med personal för att samtala om ämnen som rör vår enhet Sörgården. Vill du vara representant för klassen maila klassläraren. Dessa samtal brukar vara väldigt uppskattade och givande samt ligger till grund för skolrådet där rektor medverkar.

Hämtning och lämning: Ni hämtar och lämnar fortfarande barnen utomhus. Är vi inte ute när ni ska hämta ringer ni oss. Numren sitter på ytterdörrarna till Sörgården. 08-508 462 226 (1A), 08-508 462 227 (1B, 1C)

 

Fritidsinformation

Fritidsbloggen: Information från fritids hittar ni på fritidsbloggen; https://site.arstaskolan.se/fritidssorgarden2/ Prenumerera på fritidsbloggen så att ni håller er uppdaterade!

Leka efter skolan: Ska ditt barn följa med en kompis hem, bestäm det i förväg och meddela oss på morgonen så att vi vet när barnen ska gå hem.

Kläder på hyllan: Alla barn bör ha regnkläder, stövlar och extrakläder på sin hylla i hallen. Vid sin plats har alla barn en låda där de kan lägga sina extrakläder. Extrakläder innebär; underkläder, strumpor, byxor/tights, tröja. Märk alla kläder med ert barns namn!

Morgonfritids och kvällsfritids: Morgonfritids och kvällsfritids är på Tegelbo klockan 06.30-07.25 och kl 17.00-18.00.

Öppning Sörgården: Klockan 07.25 hämtar en personal på Sörgården barnen från Tegelbo och från 07.30-07.55 finns personal vid Sörgårdens ingång B2 och tar emot alla barnen. Barnen är ute till klockan 07.55 och då visslas barnen in inför dagens skolstart.

En eftermiddag på Sörgården: Efter skoldagens slut har vi gemensamt fritids på övervåningen. Klockan 14.00-14.20 är det mellanmål i matsalen. Vi har en aktivitet per dag, ca 14.30-15.30. Vi skriver ut på fritidsbloggen vilka aktiviteter som erbjuds.

Varmt välkomna!

/Personalen på Sörgården