Jourfritids torsdag 23/9

Hej,

På torsdag stänger fritids kl 13.00 pga utbildning för personalen (SKUTT). Anmälan till jourfritids är nu stängd så ni måste maila mig vid behov av omsorg efter 13.00 denna dag.

Har du redan anmält kan du bortse från detta. Men vi uppmanar alla att lägga in sitt barns vistelsetider för fritids i skolplattformen.

Hälsningar

Sofia

Sofia.lestrup@edu.Stockholm.se