Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Information om fritids på Årstaskolan under sommarlovet 2022

Plats och öppettider

Fritids är under sommarlovet öppet klockan 7.00-17.00. Öppning sker på Tegelbo.
Under de veckor fritids inte är sammanslaget öppnar Sörgården, Bakgården och Norrgården 7.30 och Ikaros 8.00.

 • Vecka 24-25: alla enheter är på sin egen avdelning
 • Vecka 26: Tegelbo och Sörgården är sammanslagna på Tegelbo, Norrgården och Ikaros är sammanslagna på Ikaros. Bakgården är på Bakgården
 • Vecka 27–31: Samtliga enheter sammanslagna på Tegelbo
 • Vecka 32–33: Öppning sker på Tegelbo, sedan är alla på den enhet de ska vara på under det nya läsåret, dvs. blivande åk 1 på Bakgården, blivande åk 2 på Sörgården, blivande åk 3 på Norrgården, blivande åk 4–6 på Ikaros. Öppettid, 6.30-18.00.

Sjuk-och ledig-anmälan

Om ditt barn blir sjukt eller ledigt då ni har anmält att ni behöver fritids måste ni ringa och anmäla det till oss, senast klockan 9.00. Vi vet av erfarenhet att ett relativt stort antal anmälda barn inte dyker upp på sommarfritids för att man fick andra planer och förutsättningar. Det tar alltför stor del av personalens arbetstid att kontrollringa de som inte dykt upp. Därför måste ni föräldrar vara noga med att kontakta oss om barnet blivit ledigt.

Personalen kommer inte ringa till de anmälda barn som inte dyker upp.

Om ni har glömt vilka veckor ni anmält behov, fråga oss så kan vi tala om det. Observera att under sommarlovet ska ni inte göra sjuk- eller lediganmälan via Skolplattformen, då ingen kommer att läsa av den under den perioden!

Telefonnummer

 • Tegelbo 08-508 46 229
 • Sörgården 08-508 46 227
 • Bakgården 08-508 46 233
 • Norrgården 08-508 462 19
 • Ikaros 08-508 46 224

Utrustning

Att ha till hands på fritids, förvaras i en ryggsäck, väska eller påse

 • Badkläder och handduk
 • Vattenflaska
 • Keps
 • Kläder för alla tänkbara svenska sommarväder och vid behov av ombyte. Eventuellt även solskyddsmedel

Viktiga datum

Måndag 13 juni samt fredag den 12 augusti har hela skolan planeringsdag. Sommarfritids är bemannat med vikarier för de som är anmälda dessa två dagar.

Torsdagen den 18 augusti klockan 9.00 börjar höstterminen med samling ute på skolgården.

Sommaranställda ungdomar

Under samtliga sommarveckor kommer Stockholms stad att anställa ungdomar som jobbar på fritids. Deras namn kommer att anslås i hallen vecka för vecka.

Veckoprogram

Vilka aktiviteter som kommer att erbjudas på sommarfritids meddelas på anslag i hallen vecka för vecka.

Ansvarig rektor/tillförordnad rektor under sommaren

 • Vecka 24-25: Kalle Enström, 08-508 462 17
 • Vecka 26: mån-ons Kalle Enström, tor-fre Susanne van der Kwast, 08-508 462 89
 • Vecka 27: Pontus Westberg, 076-121 40 70
 • Vecka 28: Pontus Harrysson, 076-124 62 94
 • Vecka 29: Kalle Enström
 • Vecka 30: mån-tis Veronica Gustafsson, 08-508 462 04, ons-tors Daniel Delsol 08-508 462 08, fre Kalle Enström
 • Vecka 31-33: Kalle Enström

Vi önskar er alla ett fint sommarlov!

Vänliga Hälsningar,

Carolina Fried Oscarson
Tillförordnad Biträdande rektor, fritids