Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Välkommen till 3A på Norrgården!

Hej och välkommen till Norrgården och årskurs 3. Här går klass 3a, 3b, 3c, 3d och 3e.               Nedan följer information om läsåret samt de första dagarna. Vi hälsar Daniel, Joacim och Nina välkomna till arbetslaget.

De första dagarna v.33

Torsdag 18/8 Skoldagen börjar kl. 9.00 på stora skolgården. Därefter går eleverna tillsammans med pedagogerna upp till klassrummet. Eleverna slutar efter lunch kl. 11.30 därefter tar fritids vid.

Fredag 19/8: Skoldag kl.8.00-13.00. Vi går till Grynkvarnsparken mellan kl. 8.30 till lunch.

Veckobrev och information i Skolplattformen och bloggarna                                                                    

Veckobrevet samt all övrig information kommer fortsättningsvis att ligga kvar på bloggen och på Skolplattformen. Som vanligt går det att ställa in så att ni får en notis på mobiltelefonen när det läggs ut något nytt. Nytt för i år är att notisen kommer från kl. 17.00 varje dag.

Fritidsbloggen: Norrgården – Årstaskolans klassnätverk (arstaskolan.se)

Morgonrutiner                                                                                                                             Morgonfritids kommer fortsätta att vara på Tegelbo, där Marianna som vanligt tar emot elever som behöver komma mellan kl. 6.30 och 7.45.  Kl. 7.45 hämtar en personal från fritids på Norrgården eleverna i åk 3 och går till stora skolgården. Kl. 7.55 öppnas dörrarna till Norrgården. 8.00 startar skoldagen.

Ingång för 3A och 3E sker via ljushallen vid biblioteket. Ingång för 3B, 3C och 3D sker närmast F-huset.

Vid frånvaro                                                                                                                                    Se till att fylla i frånvaroanmälan senast kl.7.50 på Skolplattformen. Vi behöver annars kontakta er om ert barn inte dykt upp i skolan, vilket tar tid från den ordinarie undervisningen. Frånvaroanmälan måste göras varje dag som barnet är frånvarande. Hög frånvaro följs upp av skolan på grund av skolplikt.

                                                                                Ledighet                                                                                                                                        Beviljande av ledighet sker restriktivt på grund av skolplikt. Ledningen godkänner upp till 4 dagar under läsåret om klasslärare tillstyrker detta. Om familjen beslutar att åka vid icke beviljad ledighet blir det registrerat som ogiltig frånvaro och skolan frånsäger sig ansvaret för förlorad undervisning. Blankett för ansökan om ledighet finns att skriva ut på Årstaskolans hemsida. Från vecka 10 till vecka 17 beviljas ingen ledighet då de nationella proven pågår.                                                                                                                                                                Elevuppgifter (kontaktuppgifter) i skolplattformen                                                                  Det är viktigt att ni uppdaterar/fyller i ditt barns uppgifter i Skolplattformen. Om inte dessa uppgifter är inlagda kan vi inte nå er vid behov.                                                                                                                                                        Blanketter att lämna in                                                                                                                Vi vill att ni fyller i Specialkostformuläret via länken på bloggen:  Specialkostformulär (enbart vid behov). Läs och skriv under blanketterna om Samtycke till publicering och Förväntansdokument Årstaskolan till oss senast 2/9.

Värdesaker                                                                                                                                      Vi vill påminna om att värdesaker och leksaker stannar hemma. Mobiler och smartklockor lämnas in på morgonen till läraren.

Start- och sluttider för v.34 och framåt (med reservation för ändringar)

Måndag: 8.00 – 13.15

Tisdag: 8.00 – 14.05 Idrott

Onsdag: 8.00 – 13.55

Torsdag: 8.00 – 13.55 Idrott

Fredag: 8.00 -14.05   ”Veckobrev publiceras på bloggen/skolplattformen”

Schema och blanketter som ska lämnas in får eleverna första skoldagen.

Telefon Norrgården kök: 08508 462 10

 

Med vänlig hälsning My och Jocke