Inför samtalen

På tisdag kommer de första utvecklingssamtalen äga rum. Patricia kommer ha möjlighet att närvara vid några av samtalen.

Vill du eller jag att vi ägnar de sista fem minuterna av samtalet utan ditt barn – säg till i början av samtalet så sitter barnet med de första 15 minuterna.

Samtalet är framåtsyftande och störst fokus kommer ligga på de kommande målen.

 

Väl mött!

/Elin