Utvecklingssamtal

Självklart ska alla föräldrar som vill delta i utvecklingssamtalet med sitt barn kunna göra det. 

Det gick lite snabbt i tanken när jag fick veta att den kanal jag planerat använda inte kunde användas. 

Sist använde en del föräldrar högtalarfunktionen på telefonen och satt bredvid varandra. Alla har inte möjlighet att sitta bredvid varandra eller närvara samtidigt, därför gäller detta:

Jag ringer den förälder som står överst på barnets kontaktlista.

Föredrar du istället att:

1. jag ringer just dig kontakta mig. (Kan ringa en mottagare)

2. ha möte via teamskontakta mig så skickar jag en inbjudan. (Kan bjuda in flera)

Hör av dig om du föredrar något av de två alternativen ovan senast nu på onsdag 21 april.

 

Väl mött och med hopp om ett gott samarbete kring de digitala mötena

/Elin