Ny läxa istället för diamantjakten

Ny läsläxa

Jag är tyvärr hemma sjuk och blir hemma imorgon (fredag) också. Tobias är på plats och har idag delat ut den nya läsläxan (infon nedan finns även medskickat i läxmappen).

Viktigt att hålla rätt på böckerna nu då vi lånat dessa och ska lämna tillbaka dem till medioteket innan lovet.

Eftersom Diamantjakten nu är slut tycker vi det är viktigt att fortsätta upprätthålla lästräningen fram till sommarlovet. Därför har eleverna nu fått hem en ny läsläxa (med start idag, 29/4). Någon av dessa böcker kommer ditt barn att ha som läsläxa de sista veckorna innan sommarlovet:

”Amy, aron och anden”, ”Hemliga Myran”, Bästisar ibland och ”Metteborgs samlade öden och äventyr”.

De elever som fått boken ”Hemliga Myran” kommer läsa ett kapitel varje vecka.

De elever som fått boken ”Amy, Aron och Anden” kommer att läsa 5-6 sidor varje vecka (i den boken delar vi upp kapitlen då de har fler sidor varje kapitel).

De elever som fått ”Bästisar ibland” kommer att läsa ett kapitel varje vecka.

De som har fått boken” Metteborgs samlade öden och äventyr” kommer att läsa ett kapitel varje vecka.

I veckobrevet skriver jag vilka sidor ni ska läsa hemma inför varje vecka, så viktigt att hålla koll på bloggen/skolplattformen för att veta vilka sidor som ska läsas i vilken bok.

Vi vill att ert barn läser kapitlet tyst en gång och sedan högt för någon vuxen minst två gånger. Om ni anser att ett barn behöver mer utmaningar går det bra att läsa tyst en gång, högt en gång ur läsläxan och sedan byta till valfri skönlitterär bok och läsa högt ur den.

Efter att de läst kapitlet högt ska de återberätta kapitlet i kronologisk ordning, alltså göra en sammanfattning där början, mitten och slutet finns med. Ställ även gärna stödfrågor för att se om ert barn har förstått vad texten handlar om.

Denna läsläxa kommer fortsätta fram till vecka 22. De kapitel som finns kvar i böckerna kommer barnen att läsa i skolan under avslutningsveckan.

Läxmappen med läseboken kommer som tidigare lämnas ut på torsdagar och tas tillbaka till skolan på torsdagar för att arbetas med och följas upp i skolan.

Hör av er om ni undrar något kring den nya läsläxan.

Allt gott,

Malin