Nytt fall av Covid

Vi har fått information om att en person med nu bekräftad covid-19 varit i 2E under 22/4Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera de som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för smitta. Enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm behöver ni därför läsa följande information på 1177.se/stockholm. Det är också viktigt att ni testar ert barn om ert barn uppvisar symtom och meddelar oss så att vi kan försöka minska smittspridningen.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/