Årskurs 5

Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

INFO

INFO!

Hej alla vh!

Denna vecka på tisdag och onsdag kommer en som heter Dennis på besök i klasserna. Han studerar till specialpedagog och kommer vara med i klasserna vissa lektioner.

 

“Hej!

Jag studerar till specialpedagog just nu och är inne på min sista termin. Jag kommer att göra en del av mitt examensarbete på er skola.  Mitt arbete kommer handla om det sociala klimatet i klassrummet och en stor del av arbetet är observationer av olika klasser och en elevenkät. Mitt arbete kommer att ha en del i ett forskningsprojekt.

Hälsningar,

Dennis Acson”