Årskurs 5

Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Matematik – läxa – 6B och 6C

Hej alla elever! 

Veckans läxa är till måndag den 3 oktober

Hur gör jag läxan?

  • Välj en läx-dag/ar som passar dig.
  • Titta gärna på en förklaringsfilm inom området på klassbloggen (veckans läxa).
  • Gör ditt bästa! Behöver du hjälp med någon uppgift, ta gärna med läxboken till elevens val.
  • När du är klar med läxan visa du den för en förälder där hemma. Du som förälder, skriver en kort kommentar om hur det gick att genomföra läxan.

Matematikläxa – vecka 39 

Vilket område?

De fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division uppställning med decimaltal.

Förklaringsfilm: 

 Uppgift: 

Koll på matematik Läxbok 6A, sidorna 6-7

Lycka till!

Sandra