Påminnelse – Boka utvecklingssamtal

Glöm inte att boka in ett utvecklingssamtal! På fredag är sista dagen för bokning!

Under nästa vecka har vi digitala utvecklingssamtal. Eleven kommer sitta tillsammans med mentor här i skolan under samtalet och ni vårdnadshavare sitter hemma eller på jobbet vid en annan skärm. Nu går det bra att boka tid för detta samtal. Ni loggar in på Skolplattformen med bank-id och väljer ”Samtalsbokning”. Klicka sedan på ”Boka tider” och välj en tid som passar. Bokningen är öppen 10/3–19/3. Ni kommer få ett mejl med en teamslänk till mötet, så det är viktigt att ni har en aktuell mejladress under Skolplattformens kontaktuppgifter.

Om tiderna inte passar? 

Det löser vi! Hör av dig till mentor och be om att få en annan tid!

Under den här veckan och nästa förbereder sig eleverna här i skolan med samtal och utvärderingar i de olika ämnena. Ni vårdnadshavare förbereder er genom att ta del av det aktuella kunskapsläget för ert barn på Skolplattformen, under ”Skriftliga omdömen”. Tänk på att detta är den första kunskapsavstämningen på mellanstadiet och att vi arbetar mot målen i årskurs 6.

Fortsatt fin dag! 

Enhet 4