Årskurs 5

Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

SO-lag och rätt vecka 38

I veckan går vi igenom gången från brott till straff:

  • Polisen anhåller den misstänkte
  • Åklagaren ska bevisa om personen som är skyldig, genom att polisen gör en förundersökning
  • Domstolen avgör om bevisen är tillräckliga för att personen ska bli dömd för brottet

Du får också uppgiften med att gruppvis göra en film, som visar hur en rättegång går till. I uppgiften ingår att kunna förklara begreppen nedan:

Rättegång: är när en domstol avgör om en person är skyldig eller oskyldig till ett brott.

Tilltalad: kallas den som är misstänkt för att ha begått ett brott.

Åklagare: ska bevisa att personer är skyldiga till ett brott. Åklagaren leder förundersökning av ett brott, väcker åtal mot brottslingen när det finns tillräckligt med bevis och deltar i rättegången.

Domare: är den som leder rättegången och tillsammans med nämndemännen avgör om den misstänkte brottslingen ska frias eller fällas. Avgör också vilket straff det ska bli om den misstänkte fälls för brottet.

Nämndemän: är tre personer som sitter med under rättegången. De är inte utbildade i lagfrågor. De representerar vad vanliga människor anser är rätt och riktigt.

Försvarsadvokat: kallas den som försvarar den misstänkte vid en rättegång.