Vecka 4

Hej!

Första hela veckan av vårterminen går mot sitt slut! Vi påminner varandra dagligen om att sprita och/eller tvätta händerna, samt i största mån hålla avstånd på skolan!

 

Kalendarium 

Måndag 25/1 är det studiedag.

Fr.o.m. 28/2 kommer elevernas skriftliga omdömen i alla ämnen att ligga på skolplattformen. Mer om dessa tar vi upp på kommande utvecklingssamtal.

Vecka 12 kommer vi att hålla utvecklingssamtal för alla fyror. Som förra terminen kommer vi även nu ha digitala samtal.

 

Ämnesinformation

Svenska

Inom svenska ämnet kommer vi att fortsätta att läsa/lyssna på olika texter samt svara på frågor, läsförståelse.

Vi kommer även att arbeta med faktatexter samt fortsätter med skrivandet av berättelser. Vi har också börjat så smått med stavningsregler. 

SO- Geografi

Vi har fortsatt arbetet med Geografi-Sverige och har nu i starten av terminen gått igenom begreppen:

Götaland

Svealand

Norrland

Kulturlandskap

Naturlandskap

Golfströmmen

Kust

Vi har också fortsatt att träna på att söka information med hjälp av kartboken. Fortsätt att träna hemma med hjälp av seterra!

Landskap:

https://online.seterra.com/sv/vgp/3008?c=GOTAL

https://online.seterra.com/sv/vgp/3008?c=SVEAL

https://online.seterra.com/sv/vgp/3008?c=NORRL

Städer:

https://online.seterra.com/sv/vgp/3183

 

NO

Se separat utskick!

 

Trevlig helg önskar enhet 4:a!