Veckobrev v.18

Veckans veckobrev!

Vi vill informera om att den 10 maj kommer Areej till oss i enhet 4 och vi hälsar henne varmt välkommen till oss! Hon har från arbetsmarknadsförvaltningen fått möjlighet att arbeta hos oss, med ngt som heter Extratjänst. Det är personer som behöver komma ut på arbetsmarknaden för att framförallt utveckla svenska språket. Hon kommer vara hos oss från den 10 maj och framåt. Hon är utbildad kemist och har undervisat på universitet i Irak och hon kommer vara med eleverna på NO och matematik lektionerna. Varmt välkommen!

 


Ämnes information

Matematik

Vi har precis avslutat området division och multiplikation med 10, 100 och 100. Vi startar nu med området bråk och under några veckor kommer vi att möta området på lite olika sätt, i matematikboken, matte-gymmet och digitalt i Minecraft. I matematik boken möter eleverna olika uppgifter inom området, och en del problemlösningsuppgifter. I Minecraft får eleverna olika uppdrag inom området. Matte-gymmet har ni redan möt på i form av hemuppgift och det handlar om att eleverna möter uppgifter på olika sätt. De över på uträcknings strategier, reflekterar över svaret och sedan gör fysiska övningar som är kopplade till området. Träning för både body and mind! Nyfiken på hur du matte-gymmar? Fråga gärna ditt barn!

NO

Denna vecka har vi avslutat området energi och energikällor. Eleverna har fått lära sig mer kring energins oförstörbarhet och vart våran energi kommer ifrån. Vi har tittat närmare på vilka energikällor är bra för en hållbar framtid och vad vi kan göra för att skapa detta. Eleverna avslutade området genom att besöka Hållbarhets staden i Minecraft (en sida i Minecraft) och sedan välja ut en förnybar energikälla som de sedan skulle skapa i Minecraft.

Nästa vecka börjar vi arbeta med området biologi och vi kommer lära oss mer kring biologisk mångfald, natur och djur i våran närmiljö. Vi får även besök av Fältlabbet som kommer hålla i en ute förmiddag, och där vi kommer lära oss mer kring djur i våran närmiljö.

Vi kommer vara ute under två timmar det är viktigt att ditt barn har ordentligt med kläder, samt kläder efter väder under den här dagen.

Datum för klasserna:

4A – onsdag den 5 maj

4B –  måndag den 10 maj

4C – onsdag den 19 maj

 

SO-historia

I SO har vi under veckan pratat om katolska kyrkan under medeltiden, och om helgonförklarade Birgittas liv.

Begrepp vi har gått igenom:

  • Träl
  • Socken
  • Tionde
  • Helgon

Testa uppgifterna på elevspel (några frågor kan vara utmanande eftersom vi inte har hunnit igenom allt!).

https://www.elevspel.se/amnen/historia/8581-maxat-med-medeltiden.html

 

Idrott & hälsa

Under denna vecka har eleverna fått bygga egna motorik hinderbanor. Vecka 18 är sista veckan som vi är inomhus under idrottslektionerna. Då kommer de att få köra olika lekar med boll.

Svenska

I svenskan fortsätter vi att arbeta med att skriva en egen barnbok.

 

Trevlig valborgsmässoafton och helg!!!!