Veckobrev – vecka 12

Hej alla där hemma!

Fantastisk vecka har nu lidit mot sitt slut och tack för alla trevliga utvecklingssamtal. Det är verkligen toppen att få digitalt träffa alla er föräldrar och att vi får möjlighet att lyfta vad just ditt barn kan, samt behöver utveckla. Utvecklingsmålen kommer ni hitta i Skolplattformen.


Läxor – hemuppgifter 

Vi har fått frågor och funderingar från er föräldrar om läxor, så vi tänkte berätta lite i dagens veckobrev om hur vi arbetar. När det gäller antal läxor så har vi bestämt att det hittills ska var max en allmän läxa (en läxa som gäller alla i klassen) i veckan. Ämnena har växlat i perioder. Nu har det varit matteläxa under en period. Tidigare var det svensklärare under några veckor. Vi kommer successivt öka antalet läxor under mellanstadiet och meningen är att eleverna ska vara vana vid läxrutiner varje vecka när de går vidare till högstadiet. En del elever har dessutom individuella läxor där lärare, mentor, elev och förälder har bestämt ett särskilt område inom ett ämne som ska tränas extra. Det innebär att några elever i klassen kan ha fler läxor än andra.


Nästkommande vecka (vecka13):

Måndag: 

Tisdag:  

Onsdag:

Torsdag:

Fredag: Långfredag (ingen skola) 

Viktiga datum:

Påsklov under vecka 14 (5/4- 9/4)


Ämnesinformation:

Här kommer lite kort vad vi arbetar med just nu inom olika ämnesområden.

Svenska: Fram till påsklovet läser vi klart och arbetar med boken ”Förstörda bevis”. Fråga gärna era barn vad den handlar om! Vi gör detta utifrån perspektivet hur man som barn kan påverka i frågor som berör en. Ord som vi stött på är kommunalråd, nyhet/åsikt, demonstration, tidningsredaktion och chefredaktör. Parallellt med detta jobbar vi vidare med stavningsregler.

Matematik: Vi har repeterat området tid och statistik. Lärt oss om tidsskillnader och repeterat en del kring hur vi läser av olika diagram.

SO: Vi har nu kommit igång med samhällskunskap. Arbetsområdet handlar om hur Sverige styrs, hur samhället är uppbyggt, vad är demokrati/diktatur och vad som kännetecknar dessa olika samhälle.

Vi ser på serien ”Dröm om demokrati”, läser texter och svarar på frågor till dessa.

Begrepp vi har gått igenom:

  • Statsskick
  • Monarki
  • Republik
  • Politiskt parti
  • Riksdagsledamöter
  • Majoritet
  • Minoritet

Prata gärna om begreppen hemma!

Idrott: Under veckan som har varit har vi haft racketsport på schemat. Vi har tränat på badminton under en lektion och sedan har eleverna fått köra fritt under lektion två, där har de fått spela pingis, badminton samt mini tennis.

NO: Arbetar just nu med olika energiformer, så som rörelseenergi, lägesenergi och så vidare. Vi har även börja lära oss mer kring olika energikällor, så som förnybar och icke förnybar energikällor.

Fråga gärna ditt barn:

Vad innebär energiprincipen?

Berätta om olika energikällor och hur dessa påverkar miljön!

 

Trevlig helg! 

Enhet 4