NO- läxa till v. 38, 4A

Läs boken om fysik och kemi på s. 25, 26 och s. 65 och svara muntligt på frågorna:

  1. Hur rör sig molekylerna i ett fast ämne, i ett flytande ämne och i gas?
  2. Vad händer med molekylerna när ett flytande ämne blir till gas?
  3. Varför känns en uppblåst madrass hårdare pumpad på den varma sandstranden än när den hamnat i det kalla vattnet?

Du ska göra läxan till torsdag den 23 september.