NO- läxa till v. 38, 4C

Läs boken Fysik Kemi 4-6 på s. 13 och svara muntligt på frågorna:

  1. Vad är det som avgör hur fort molekylerna rör sig?
  2. Hur rör sig molekylerna i ett fast ämne, i ett flytande ämne och i gas?
  3. Vad händer med molekylerna när ett flytande ämne blir till gas?

Du ska göra läxan till fredag den 24 september.