Enhetsråd/Skolråd 18/3.

Hej på er!

På torsdag den 18/3 är det dags för Enhetsråd kl.17:15 med efterföljande Skolråd kl.18:00.

Dessa möten kommer att ske digitalt, är du intresserad och vill representera ert barns klass så är det den här länken du ska använda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJmYzM1OTEtMWIzNS00ODg2LWJiYTgtYzU1ZTMyZmE1Y2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e36726e9-4d94-4a77-be61-d4597f4acd02%22%2c%22Oid%22%3a%22a7b01063-b5bb-4fec-a953-7310d406b40e%22%7d

Mvh Cissi