Veckoinfo 5b v 10

Årstaskolan den 11 mars 2021 – Veckoinformation vecka 10/2021

 

 

Bästa vårdnadshavare för elever i klass 5 B

Det var roligt att träffa eleverna efter sportlovet och att fortsätta arbetet tillsammans med dem.

Undervisningen denna vecka har haft dessa innehåll:

Matematik: ekvationer och likheter och olikheter i synnerhet förståelse för likhetstecknet.

Svenska: eleverna skissar sin bilderbok på sin storyboard. Det är ett arbete där bild och text ska samspela. Arbetet bygger på det arbete vi genomförde veckan innan sportlovet då vi läste mängder av bilderböcker. Böckerna kommer att presenteras och kunna lånas genom Biblis.

Engelska: Dagboksprojektet: som innebär att skriva och läsa på engelska samt illustrera berättelsen

Geografi: Vi har studerat vulkaner, naturresurser, förnybara och icke förnybara energikällor kopplade till FN:s globala mål. Vi har också lyft fram vilka naturresurser de olika länderna inom Norden har.

No: batteriets funktion, sluten krets och på hur många olika sätt en koppling kan få en glödlampa att lysa. Arbetet har genomförts genom laborationer där hypoteser har undersökts.

Idrott: Egen dans, dans att lära av andra samt takt och taktens funktion för rörelse.

Textilslöjd: Från egen bild till broderi och handcolorering av tyger.

Trä och metall: arbetar med konkava och konvexa former i olika material. Eleverna gör bl a skålar och slevar.

Varför dessa innehåll:

Undervisningens innehåll är kopplat till skolans läroplan Lgr 11.

I undervisningen får eleverna pröva, utforska, samtala, resonera, fråga och tänka. Undervisningen är lärarledd och under lärarens ledning samarbetar elever kring specifika frågor som rör det specifika innehållet.

Frågor ni kan ställa era barn:

  • Berätta något om vulkaner och vulkanutbrott?
  • Hur fungerar en sluten krets och vad innebär ledning?
  • Hur får man en glödlampa att lysa?
  • Vilka naturresurser har Norge? Sverige? Finland? Island? Danmark?
  • Vilket motiv broderar du?
  • Vilka redskap använder du i trä- och metallslöjden?

Mentorstiden är avsatt för pedagogiska lekar som främjar sammanhållning, gemenskap och bidrar både till fysisk aktivitet och kognitiva utmaningar.

Högläsningsbok, förutom de texter som högläses ur ämnesböcker, är Familjen av Cecilia Lidbäck. En av de nominerade böckerna till Barnens Romanspris 2020.
Vecka 12 kommer vi att ha prov i geografi och området Norden. Eleverna har fått stöd till detta prov i form av inläsningsfrågor.

Utvecklingssamtal

Vecka 11 är det utvecklingssamtal och tider finns kvar att boka måndag t o m torsdag.

Med vänliga hälsningar

Karin Bryntesson

Anne-Marie Körling

Jerker Dahlin