Veckoinfo v 17

Hej alla

Denna vecka har varit en vecka då en del stora arbetsområden avslutats och några påbörjats.

Matematik:  matteprov på onsdag 5/5, kapitel 7. Det finns träningshäften att repetera med.

NO: eleverna har avslutat magnetism och påbörjat biologi. De kommer att vara ute på fältstudier nästa vecka.

Engelska: fortsätter skriva texter utifrån Charlie and the Chocolate Factory.

Idrott: fr o m nästa vecka är det idrott utomhus. Det är kläder efter väder… idrotten utgår på måndag för 5b p g a Fältlabbet.

Svenska: i veckan har klasserna haft bokrelease på sina bilderböcker. Dessa böcker kommer under våren läggas ut på Bibblis. Memme, som är skolbibliotekarie håller i ett MIK-projekt(medie- och informationskunskap). Eleverna läser och värderar nyheter i dagstidningar. De sammanställer nyheten och arbetar med källhänvisning. De ska med sitt material skapa en tidning, Årstabladet.

Vi högläser boken Solhjärtats hemlighet(5b, 5c) och I väntan på mitt ovanliga liv(5a). Dessa böcker är skrivna av Pär Sahlin som kommer hit på författarbesök senare i maj.

Samhällskunskap: vi håller på att avsluta ekonomiarbetet. Denna vecka har det varit fokus på det ekonomiska kretsloppet. Begrepp som konjunktur, levnadsstandard, företag, kommun, region, stat m m har vi arbetat med.

Fältlabbet: kommer hit och går ut med femmorna. De ska bl a håva och artbestämma insekter och grodor från vattendrag.

Fältlabbet går ut med:

5a den 30/4,

5b den 3/5

5c den 4/5.

När skoldagarna är slut så är det viktigt att eleverna går hem. Det händer att några elever dröjer sig kvar i korridorerna utanför klassrummen.

 

Trevlig valborgshelg!

Önskar enhet 5