Biologiläxa till v. 18

Hej!
Till nästa vecka ska ni göra en ny biologiläxa. Ni ska kunna svara muntligt på frågorna 1, 5, 6, 7 av instuderingsfrågor till biologiprovet:

https://klass.arstaskolan.se/6-2021/6abcd-no-biologi-manniskans-pubertet-och-reproduktion/

6A ska göra läxan till tisdag den 4 maj, 6B ska göra läxan till onsdag den 5 maj, 6C och   6D till fredag den 7 maj.

Lycka till!

Marina