Biologiläxa till v. 19

Hej!

Till nästa vecka ska ni göra en ny biologiläxa.

Ni ska kunna svara muntligt på frågorna 8 och 9 av instuderingsfrågorna till biologiprovet

https://klass.arstaskolan.se/6-2021/6abcd-no-biologi-manniskans-pubertet-och-reproduktion/

Testa dig själv om du kan svara rätt på frågorna:

Testa dig själv

6A ska göra läxan till tisdag den 11 maj, 6B och 6C ska göra läxan till onsdag den 12 maj, 6D till måndag den 17 maj.

Lycka till!

Marina