Biologiläxa till v. 18

Hej! Till nästa vecka ska ni göra en ny biologiläxa. Ni ska kunna svara muntligt på frågorna 1, 5, 6, 7 av instuderingsfrågor till biologiprovet: https://klass.arstaskolan.se/6-2021/6abcd-no-biologi-manniskans-pubertet-och-reproduktion/ 6A ska göra läxan…
Visa inlägg

Broprojekt

Teknik Vi fortsätter med broprojektet. Ni bygger en bro som ska vara mellan 40 och 60 cm lång. Era broar kommer att bedömas utifrån följande: 1. Hållbarhet, bron ska klara…
Visa inlägg