Klassfest 6C

Hej vårdnadshavare i 6C   Eleverna har önskat en klassfest som avslutning på åk6 och mellanstadiet. Under mentorstiden de senaste veckorna har eleverna delat upp sig i arbetsgrupper och tillsammans…
Visa inlägg