Ersättning för nationellt prov i engelska för 6D

Under vecka 17 och 18 kommer alla sexor att göra ersättningsprov för nationella prov i engelska. För 6D:s del ser det ut så här:

Tisdag 27/4 Prov i läsförståelse

Fredag 30/4 Prov i hörförståelse

Fredag 7/5 Prov i att skriva text

De här proven går det inte att plugga till. I läsförståelse-testet ska eleverna, helt enkelt, visa att de förstår information i texter de inte sett innan. I hörförståelse-testet ska eleverna, på motsvarande sätt, visa att de förstår information de hör. När eleverna skriver text skriver text är det om ett ämne de inte får reda på innan.

Magnus Wahl

magnus.wahl@edu.stockholm.se