Ersättning i Nationella Prov Svenska åk6

Vecka 15 och 16 skriver hela åk6 ersättningen för de nationella proven i svenska. Några saker är annorlunda än ett nationellt prov, några saker är lika. Här kommer informationen ni behöver veta.

Varför skriver vi inte nationella prov?

För att skolverket har ställt in de nationella proven i alla ämnen och skickar således inte ut något upptryckt provmaterial.

Hur ersätter vi proven?

Skolverket skickade däremot ut ett “bedömningsstöd”, vilket utgörs av uppgifter från ett gammalt nationellt prov i svenska. Sekretessen är inte hävd, alltså är provmaterialet hemligt för elever och kan inte sökas upp på internet.

Vi står fria att göra bedömningsstödets uppgifter i sin helhet eller i delar. Vi lärare i åk6 har bestämt oss för att göra delar samt komplettera med vad vi anser är likvärdiga uppgifter vi själva formulerat.

Hur går proven till?

Provdelarna är fyra till antalet och tar c:a 60-80 min styck att göra. De sprids ut över respektive klass svensklektioner, två provdelar per vecka.

Kan en plugga till proven?

Nej. Proven testar det mesta ur läsförmågan och det skriftliga vi gjort under mellanstadiet.

Vad är annorlunda från nationella prov och vad är lika?

Mycket är väldigt likt, därför bedömer vi detta som ett likvärdigt prov. De stora skillnaderna är formen, t.ex. att proven är utspridda då vi slipper göra allt på två dagar. Det blir mindre stressigt och mindre ansträngande för eleverna.

Hur lång tid tar det?

Det tar 4 x 60-80 min. Närvaro dessa dagar är superviktigt. Vi får ingen uppsamlingstid, alltså får en frånvarande elev inte skriva provdelen i efterhand. Vi vill inte hetsa någon att komma som t.ex. egentligen har symptom på covid-19, men vi har helt enkelt inte möjlighet att göra så pass omfattande prov rättvist i efterhand. De provdelar elever närvarar på bedöms. De som inte görs faller bort.

Varför skriver vi ett stort prov när de nationella proven är inställda?

För att det är viktigt för vår bedömning av elevers kunskaper och förmågor inför betygen i slutet av åk6 svenska.

Vilka skriver prov när?

  • 6A – 13/4, 15/4, 20/4, 22/4
  • 6B – 12/4, 15/4, 19/4, 22/4
  • 6C – 13/4, 14/4, 20/4, 21/4
  • 6D – 14/4, 15/4, 21/4, 22/4