Inför Geografi-prov: Europa

Hej!

Vi har i veckan avslutat Geografin om Europa. Och smygstartat Historia om Stormaktstiden.
Vi kommer nästa vecka och veckan därpå ha Geografiprov, detta är alla elever informerade om. De har fått instuderingsfrågor i pappersformat, frågor tagna ur det vi arbetat med. Hittar man inte sitt häfte så finns de också på teams (under respektive klass och SO-fliken (bläddra till filer)). Jag lägger in begreppen och frågorna längst ner i det här inlägget också.

I häftet finns det två sidor med begrepp och förklaringar, flera av dessa har de haft sen tidigare, redan i 5an, plus några nya. Dessa behöver man inte kunna utantill utan snarare som en hjälp och “check” på att man ungefär vet vad de innebär, då dessa begrepp syns i vissa frågor och kan användas i vissa svar.

På tisdagens elevens val (27/4) är man också välkommen till 6Ds klassrum om man har undringar inför provet och om frågor, jag passar på att gå igenom några svårare frågor då också.

Provschema:
6A: Måndag 3/5
6B: Torsdag 29/4
6C: Onsdag 28/4
6D: Onsdag 28/4

/David Sandberg, SO-lärare

_______________________________________________________________________________________________

Några allmänna Geografi-begrepp

naturgeografi/kulturgeografi
Kort förklaring: Natur – Allt i världen som är skapat ur naturen, t.ex. skogar, berg och hav.
Kultur – allt i världen som av och genom naturen är skapat av människan, t.ex. byggnader, städer och språk.
Längre förklaring: I ämnet geografi tittar vi på hur världen ser ut i två olika perspektiv. Det som är naturligt skapat och processer från naturen = naturgeografi. T.ex. bergskedjor, floder, hav och skog.
Och det som via naturen är skapat av människan eller mänskliga processer = kulturgeografi. T.ex. byggnader, industrier, gränser, traditioner och språk.

Naturresurser/naturtillgångar – Den del av naturen som människan har nytta av. T.ex. som att vi kan göra virke av träden i skogen eller fiska i haven.

Näringar
Kort förklaring: De saker som gör att ett land tjänar pengar och det som skapar arbeten.
Längre förklaring: Näringar är de saker i t.ex. ett land som skapar jobb och ger pengar. Alla naturresurser är i de flesta fall också näringar. T.ex. bra fiskevatten är en naturresurs, men det skapar också jobb = fiskare
och pengar = försäljning av fisk till andra länder = näring. En näring behöver dock inte alltid vara en naturresurs, t.ex. i en större stad med mycket museum och restauranger = skapar arbeten och ger pengar (turism/service).

Befolkningstäthet –
Kort förklaring: Hur tätt befolkningen bor i ett land. Beror på hur stor befolkningen är och hur stor landets yta är.
Längre förklaring: Begrepp man använder när man ska beskriva hur mycket människor det bor i förhållande till landets yta. I Sverige bor det ca. 22 personer per kvadratkilometer, eftersom det bor 10 miljoner människor på en yta på ca. 450 000 kvadratkilometer. I Danmark bor det mer än hälften så många som i Sverige, men är väldigt mycket mindre till ytan. Därav har Danmark en betydligt högre befolkningstäthet än Sverige fast det bor fler människor i Sverige.

Klimat
Väder över längre tid. Hur ser vädret i ett område ut som oftast? Hur ser sommaren ut? Hur ser vintern ut?
Klimatzoner i Europa:
Polarklimat – Nordligaste delarna, mark och hav och är fruset året om.
Inlandsklimat – Långt ifrån kust och hav. Stora årstidsskillnader Heta somrar och kalla vintrar. Främst i Centraleuropa och Östeuropa.
Kustklimat – Nära kust och hav, i Europa gäller det främst Atlanten och Nordsjön. Inte så stora temperaturskillnader mellan årstiderna.
Medelhavsklimat – torra och varma somrar. Milda (inte speciellt kalla) vintrar.

Norra Polcirkeln
Högt upp på norra halvklotet har man satt en osynlig linjen som avger gränsen för vart det blir polarklimat, dvs där marken är fryst och isen ligger kvar året om. Här växer väldigt lite och här lever knappt varken några människor eller djur. Längst ner i söder finns också Södra polcirkeln

Transport – Förflyttning av varor eller människor (t.ex. båt, flyg, lastbil)

Industri – Tillverkning och försäljning av produkter/varor. Skapar arbeten och handel.

Instuderingsfrågor:

Södra Europa
1. Vid vilket hav ligger de flesta länderna i Sydeuropa?
2. Vad är namnet på det klimat som är vanligast i Sydeuropa?
3. Hur är sommaren? Hur är vintern?
4. Varför åker miljontals turister till denna del av Europa varje år? Vad är det som lockar?
5. Ge exempel på två växter som är vanliga att odla här.

Centraleuropa
1. Vad heter den långa bergskedjan som är så viktig för flera av länderna i Centraleuropa?
2. Varför är den viktig för dessa länders ekonomi?
3. I andra delar av Europa är haven viktiga, men här ligger inte länderna till lika stor del vid kusten. Vad är istället gemensamt med flera av Centraleuropas stora städer?
4. Vad kallas klimatet i dessa områden, där länderna till stor del inte har någon kust mot havet?
5. Hur ser ett sådant klimat ut? Sommaren? Vintern?

Västeuropa
1. Vad heter det stora hav som de flesta av Västeuropas länder har kust mot?
2. Hur påverkar det klimatet? Vad kallas detta klimat?
3. Varför kommer så mycket jordbruksprodukter från Västeuropa? Nämn två anledningar.
4. I Västeuropa är det tätbefolkat, vad innebär det?
5. Varför bor det så många i just Västeuropa?
6. Industristäder finns det många av, både i Västeuropa och Centraleuropa, vad innebär en industristad?
7. Vilket ämne gör att det uppkommit så mycket industrier i dessa delar av Europa?

Östeuropa
1. Genom Ryssland går en bergskedja som också är Europas bortre östra gräns. Vad heter den? Vilken världsdel finns på andra sidan bergen?
2. Vart hittar man naturtyperna tundra och permafrost?
3. Vad är skillnaden mellan tundra och permafrost?
4. Varför minskar befolkningen i flera länder i Östeuropa?
5. Flera länder i Östeuropa ingick i ett och samma land som styrdes från det nuvarande Ryssland. Vad hette det landet?
6. Både detta land och flera andra länder i öst var diktaturer ända fram till slutet av 1900-talet, vad är en diktatur? Vad är motsatsen?

 

Kartan/namngeografi
1. Du ska kunna placera ut dessa länder på en blindkarta och veta respektives lands huvudstad: Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Ungern, Ryssland, Ukraina och Polen. (Träna på seterra)

2. Du ska också kunna göra en ungefärlig indelning av som är Västeuropa, Sydeuropa, Östeuropa och Centraleuropa. (Vissa länder kan passa in i två olika delar av Europa, t.ex. Spanien (väst och syd) eller Polen (öst och central)

 

Resonemangsfrågor/jämförelser
1. Varför ligger de flesta stora städerna i Europa vid kusten (intill havet) eller nära en stor flod? Stödord: transport, energi, odling, försvar/krig.

2. Tillskillnad från övriga Europa så minskar befolkningen i de flesta östeuropeiska länderna. Vad kan en befolkningsminskning i ett land skapa för problem tror du? Och vad kan det finnas för fördelar med att befolkningen minskar? Problematisera!

3. I flera av de centraleuropeiska och västeuropeiska länderna är det väldigt tätbefolkat (mycket folk på liten yta). Vilka problem kan det skapa för ett samhälle? Stödord: bostäder, sopor, trafik och arbeten. Resonera!

4. Flera av de östeuropeiska länderna och länderna i Balkan gick på 1990-talet (ca 30 år sedan) från diktaturer och delar av stora ”Imperium” till att bli både demokratiska och självständiga. Alltså ganska nyss om man jämför med övriga Europa. Vad tror du man kan se för skillnader i ett land som nyligen var en diktatur (eller styrd av en diktatur) jämfört med t.ex. Sverige som inte varit i krig på 200 år och haft fria val i 100 år. Resonera och jämför! (Jämför t.ex. Ryssland med Sverige)

5. Om du fick möjlighet att bygga en helt ny storstad i Europa. Vart skulle du då bygga den? Motivera! Stödord: Befolkning, arbeten, handel, näringar, naturtillgångar, transport, klimat