Prov Stormaktstiden + lite annat

Hej! Nu är det väldigt kort tid kvar av terminen, och det blir lite tight mellan proven.

Först och främst de som inte gjort Geografi-provet och de som ska komplettera provet, muntligt eller skriftligt ska göra det på elevens val på tisdag (25/5).

Om mindre än 2 veckor kör vi ett kortare Historie-prov om Stormaktstiden med följande prov-datum:
Måndag 31/5: 6A, 6B, 6D
Tisdag 1/6: 6C

Missar man av någon anledning provet, har man tills på torsdag (3/6) på sig att kompelitera det.

Då arbetsområdet inte varit lika omfattande som tidigare arbetsområden kommer inte heller provet vara det. Nedan följer instuderingsfrågorna som också kommer läggas upp klassernas respektive teams (SO-flikarna). //David

 

Instuderingsfrågor Stormaktstiden

1. Det svenska historiker kallar Stormaktstiden startade 1611 och slutade 1718.
a) I och med vilken händelse, 1611, startade Stormaktstiden?
b) I och med vilken händelse, 1718, slutade Stormaktstiden?

2. Vilka krig ärvde Gustav II Adolf? Mot vilka länder?

3. a) Vad för tecken fanns det på att Gustav II Adolf ville att Sverige skulle bli en stormakt?
b) Tycker du att han lyckades göra Sverige till en stormakt? Motivera ditt svar.

4. Kristina, som var Stormaktstidens andra regent valde att abdikera efter knappt 10 år på tronen.
a) Vad innebär det att ”abdikera”?
b) Vad gjorde hon efter att hon abdikerat
c) Varför tror du hon abdikerade? Resonera!

5. Karl X Gustav var kung under en ganska kort tid men hann sätta avtryck genom att besegra Danmark och ”vinna” områden som än idag är en del av Sverige.
a) Vilka, än idag, svenska landskap ”vann” Sverige under Karl X Gustav?
b) Hur lyckades Karl X överraska den danska armen och därmed besegra dem? (Stödord: Lilla och stora Bält)

6. Karl X Gustavs son; Karl XI, var i jämförelse med de andra regenterna under denna tid väldigt populär bland folket i landet och mindre populär bland adeln.
a) Ge 2-3 anledningar till varför han var populär bland folket och impopulär bland adeln?
b) Vad var Karl XIs smeknamn?

7. Under Karl XII’s första tid som regent blev Sverige anfallet av 3 länder samtidigt.
a) Vilka var de tre länderna?
b) Varför anföll de Sverige?

8. Karl XII’s armé blev efter många tidigare segrar besegrat av Ryssland, i Ryssland.
a) Var det en bra idé att gå in i Ryssland? Vad tror du? Motivera ditt svar!
b) Vart åkte Karl XII efter att han hade förlorat i Ryssland?
c) Varför åkte han dit?

9. Under Stormaktstiden fanns fem regenter.
Gustav II Adolf – Kristina – Karl X Gustav – Karl XI – Karl XII.
Nämn två saker de alla fem hade gemensamt, förutom att de var Sveriges ledare. Jämför!

10. Under denna period var befolkningen uppdelade i så kallade stånd.
a) Vilka var de 4 stånden?
b) Rangordna de utefter makt, 1-4. 1 = Mest makt. 4 = minst makt
c) Rangordna de utefter andel av befolkningen. 1 = Störst andel av befolkningen. 4 = minst andel av befolkningen
d) Vilken grupp var det som tjänade mest på att Sverige i stor del av denna period var i krig? På vilka sätt tjänade de på krigen?