SV v12 och v13 – Krisberedskap

Eleverna i åk6 har sedan jul läst och skrivit texter av olika texttyper på temat krisberedskap. De har förvärvat ganska stora kunskaper och en hel del medvetenhet. Snart är temat slut och vi vill avsluta med en riktig raketkaramell – Att våra elever använder sina kunskaper för att lära andra (yngre) elever.

Kära vänner; Säg hej till Tältprojektet!

Våra elever kommer att förbereda aktiviteter i och ikring ett tält som syftar till att lära elever i nuvarande åk3 hur de kan öka sina kunskaper och sin medvetenhet kring krisberedskap. Hur packar en en sovsäck? Hur förbinder en sår? Var finns skolans skyddsrum? Vad är viktigt om en fastnar utomhus när det är riktigt kallt?

Tisdag 30/3 kommer våra elever att klassvis ta sig an grupper av elever från åk3. Våra elever är indelade i grupper med olika uppgifter och roller. De arbetar just nu stenhårt för att skapa en rolig, spännande och lärorik dag för sina yngre kollegor. Fråga gärna hemma hur just ert barn förbereder sig och vad de ska göra.