Svenska 6ABCD vecka 45-51

Terminens sju sista veckor kommer att innehålla mycket poesi, ett och annat muntligt nationellt prov samt egen läsning “till 1000”.

Vi har lärt känna Nils Ferlin och Karin Boye genom att läsa om dem och deras liv och naturligtvis deras poetiska texter. Vi har också skrivit egen poesi och tagit hjälp av olika kreativa idéer såväl som olika stilfigurer som rim och tretal.

#LÄSTILL1000 handlar om att öka alla elevers läsförmåga – och förhoppningsvis öka läsintresset. Utmaningen går ut på ett välja en egen bok och läsa 1000 minuter innan jul. Klarar du det? Vår bibliotekarie Memme har dukat fram böcker som alla kan låna! (se bilden)

De muntliga nationella proven i svenska handlar om att eleverna ska förbereda en redogörelse och presentera den redogörelsen vid provtillfället samt delta i ett samtal. Hittills har allt gått mycket bra. Det är tyvärr sekretess på materialet vilket betyder att jag inte kan dela innehållet med er. Men det har varit riktigt roligt att vara med!