Veckobrev inför v12

Hej hej alla elever och föräldrar! Vi har öst oss igenom första halvan av mars. Skolgården är ömsom täckt i snö, ömsom dränkt i en trevande vårsol. Medan våren trevande står och velar passar vi på att inflika med ett veckobrev med information om nästa vecka och framöver:

  • Inga nationella prov, men… – Skolverket har beslutat att nationella proven i åk6 ska utgå. Det står varje skola fritt att ersätta nationella proven med någorlunda likvärdiga prov. Vi har valt att göra så i svenska. Veckorna efter påsklovet kommer vi att genomföra ett liknande prov. Mer information kommer nästa vecka, men redan nu flaggar vi för att vi tillsammans behöver hjälpas åt att se till att närvaron är så hög som möjligt (med fortsatt ansvarsfullt förhållningssätt till pågående rasande pandemi). Kanske kan ni värdera om det går att omboka tandläkartider eller andra planerade frånvarotillfällen.
  • Engelskläxa 6ABC – Se avsnitt 8 av Flight 29 Down innan lektion 26/3.
  • SO alla klasser – Namngeografi på Europas länder på Seterra.
  • Matematik träningsprogram 6ACD – På måndag 22/3 delas träningsprogram ut för alla elever i de tre klasserna. Vi har repeterat och ska nu träna alla skriftliga räknemetoder. Examination 31/3. Se separat inlägg.