Information kring distansundervisning och lunch för årskurs 7-9

Hej!

Med start idag måndag så har eleverna i åk 7-9 i Stockholms stads skolor distansundervisning, så även här på Årstaskolan.

Information om det här gick ut till er vårdnadshavare i fredags via Skolplattformen samt via mejl till de adresser som är registrerade i Skolplattformen.

Eleverna har idag ett första teamsmöte där de går igenom förutsättningarna för veckan med sina lärare.

De kommer att vara uppkopplade i Teams tisdag-torsdag och då följa sitt ordinarie schema.

Eftersom eleverna inte ska vara i skolan har de heller inte möjlighet att äta lunch här.
Elever kan dock hämta en matlåda vid matsalen, vid behov. Detta görs vid elevernas ordinarie lunchtid.
För att vi ska kunna beräkna antal vill vi att du meddelar rektor Kalle Enström kalle.enstrom@edu.stockholm.se i mejl senast tisdag 10.00, om ditt barn har behov av att hämta matlåda.

Detta gäller då för tisdag-torsdag, avslutningen görs som planerat torsdag, nu digitalt med start 16.00

Vid frågor hör om upplägget, hör av dig till ditt barns mentor.