Aktuell information om Corona / Covid för elever och vårdnadshavare 2021-02-18

Hej! Nu när antalet bekräftat smittade verkar öka igen är det viktigt att vi här på skolan gör allt vi kan för att bromsa spridningen. 

Elev med bekräftad Covid-19

Vi önskar att du som vårdnadshavare kontaktar pedagog på skolan och berättar om ditt barn har konstaterad covid-19. Vi behöver då få veta när eleven senast var i skolan och när det positiva testet genomfördes.

Vid positivt test (information från 1177, se nedan)

”När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 ska du vara hemma i minst sju dagar från att du fick symtom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre. Då bedöms du inte längre vara smittsam.”

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19#section-112056

När vi får kännedom om ett bekräftat fall av covid-19 på någon del av skolan kommer vi som regel att skicka ut information om detta till de som är närmast det aktuella fallet. Vi använder då en mall som rekommenderas av Region Stockholm i kommunikation runt bekräftade fall.

(Det ska inte vara möjligt att härleda vem det handlar om, patientsekretess gäller)

Information för dig som kan ha varit i kontakt med smitta

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/

Elev utan bekräftad Covid-19

Stannar hemma två symtomfria dagar (helt frisk) innan hen kommer tillbaka till skolan.

Inga elever med symptom till skolsköterskorna

Viktigt att elever med symptom inte går till någon av skolsköterskorna, de kommer då i värsta fall att fungera som en hub för smittspridning. En elev med symptom behöver istället gå hem om hen är i skolan.

Information riktad till barn

På den här sidan på 1177 finns samlad information om corona riktad till barn. Kanske kan vara något som hjälper er hemma vid oro eller allmänna tankar om sjukdom.

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/for-barn-om-corona/

Har du frågor om något av ovanstående är du välkommen att höra av dig till mig.

Allt gott,

Kalle Enström
Rektor Årstaskolan