Aktuell information om Corona / Covid för elever och vårdnadshavare 2021-05-03

Hej! Här är en kort sammanfattning av vad ni som vårdnadshavare bör tänka på.
Viktigt är att vi alla är noga med familjekarantän och testning för att bromsa smittspridningen.

Symptom och testning för barn – det här gäller

Barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.
Även barn som inte har symtom kan behöva lämna prov som en del av en smittspårning. Barn som inte har symtom kan gå till skolan tills hen har fått provsvar, men ska inte vara med på fritidsaktiviteter.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.
https://www.1177.se/stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/

Det här gäller om du bor tillsammans med någon som testat positivt för covid-19

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta.
 • Börja räkna från den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittspårningsteamet eller den läkare som behandlar den smittade hjälper dig med läkarintyg.
 • Får du symtom som varar längre än 24 timmar ska du isolera dig i hemmet, beställa ett PCR-test och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Även om du inte får några symtom bör du ta ett prov 5 dagar efter att den med covid-19 tog sitt prov, läs mer här
  Bor du med någon smittad – 1177 Vårdguiden

På skolan fortsätter vi att upprätthålla följande rutiner

 • Vi fortsätter med digitala möten vid alla tillfällen där det går och undviker att blanda medarbetare som inte annars träffas.
 • Vädrar rum mellan lektioner, möten och annan användning.
 • Vi fortsätter hålla god handhygien.
 • Förlägger gärna undervisning utomhus, när det fungerar.

Skolavslutningen

Den närmar sig. Precis som i fjol kommer vi inte att kunna ha några större gemensamma samlingar och inte heller bjuda in er föräldrar och andra.
Mer information om vad som gäller kommer från respektive årskurs.

Hoppas, hoppas att detta är sista gången som vi inte kan avsluta och fira tillsammans.

Allt gott,

Kalle Enström
Rektor