Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Aktuellt information om covid och smittspårning

Hej!
Vi ser en ökad smittspridning igen, både runt skolan men även i skolan börjar positiva fall dyka upp.
Vid varje fall som rapporteras till oss så kommer vi att informera aktuell klass och vårdnadshavare om detta via bloggen.

Viktigast är som tidigare att du stannar hemma vid sjukdomssymptom och testar dig.

När ett positivt fall meddelas oss så kommer vi också enligt Stockholm stad och regionens överenskommelse att beställa gurgeltest som erbjuds eleverna i aktuell klass samt de vuxna som varit i klassen under befarad smittperiod.
Gurgeltesten delas ut till eleverna i skolan, de tar hem dem, ni genomför dem och registrerar dem enligt instruktionerna i testkitet.

Jag har idag fått följande information:
”På grund av hög belastning måste vi tyvärr meddela att vi ej kan ta emot fler beställningar idag.
Vi beklagar detta och ber er återkomma med en ny beställning.”
Vi vet alltså inte nu när vi kommer att kunna distribuera gurgeltest vid bekräftat positiva covidtest.

Oavsett om gurgeltesten kan göras så kommer vi som sagt att informera på bloggen om positiva test som rapporterats till oss.
För närvarande har positiva fall i 3 klasser rapporterats till mig.
Vi delar information på bloggen för aktuella klasser.

För att vi ska ha all information vi behöver så ber jag er vårdnadshavare om följande:

Om ditt barn testat positivt för covid vill jag att du kontaktar klasslärare/mentor och mig med följande information:

  • Vilken dag var eleven senast i skolan?
  • Vilken dag startade sjukdomssymptomen?
  • Vilken dag gjordes PCR_testet och vilken dag fick ni det positiva resultatet?
  • Är det positiva testet ett resultat av ett gurgeltest?

Obs: den information som kommit till mig hittills är att snabbtesten som kan köpas på till exempel apoteket inte räknas som tillräckligt tillförlitliga för att användas i smittspårning. De ger en fingervisning men behöver följas upp med PCR-test som bokas via till exempel Alltid Öppet.
Jag är medveten om belastningen på testbokningen just nu men detta är den information jag har.

Ovanstående information används både för att smittspårningen ska bli så effektiv som möjligt samt som underlag för om del av skolan ska gå över till distansundervisning pga flera bekräftade fall. Beslut om distansundervisning fattas inte av mig som rektor utan av grundskolechef och skolöverläkare utifrån underlag från vår skola.

Tack för att vi hjälps åt och tar hänsyn till varandra!
Du är välkommen att höra av dig med frågor till mig.

Allt gott, Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan