Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Covid – Vad gäller från den 29 september?

Hej!
Utbildningsförvaltningen har bestämt följande grundförutsättningar för skolorna i Stockholms stad:

Vad gäller från den 29 september?

Utgångspunkten är att vi har ett arbetsmiljöansvar och vill minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Fram tills något annat anges gäller fortfarande att vi vidtar försiktighetsåtgärder i våra skolor.

Effektiva åtgärder för att minimera smittspridning

  • Betona vikten av god handhygien.
  • Vid minsta sjukdomssymtom stanna hemma.
  • Hämtning och lämning av elever sker utomhus.
  • Enbart behörig personal har tillträde till skolans lokaler, det vill säga vårdnadshavare och andra har inte generellt tillträde till skolans lokaler. En bedömning görs om tillträde behövs eftersom vissa vårdnadshavarmöten och till exempel servicearbeten, varuleveranser eller reparationer på skolan kräver tillträde.
  • Fortsätta med digitala möten i sammanhang där det är lämpligt.

På skolan

Som ni kan se så gäller tills vidare samma som hittills vad gäller styrningen från vår huvudman, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Min bedömning som rektor är att vi gradvis kommer att öppna upp skolan, men vi kommer att vara noga med att göra det i en lämplig takt, för att förekomma eventuell smittspridning.
Skolledning och skolans skyddsombud har träffats kontinuerligt för avstämningar under pandemin och det arbetet fortsätter nu för att göra en bra övergång till nytt läge.

Tills vidare fortsätter alltså lämning och hämtning utomhus.

Vi återkommer när förändringar görs, jag hoppas att det inte ska ta alltför lång tid.

Hör gärna av dig med frågor till mig.

Allt gott,

Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan