Förlängning av delvis fjärrundervisning gällande årskurs 7-9

Hej! Vi har bestämt oss för att förlänga vårt upplägg med delvis fjärrundervisning så att det gäller även de två kommande veckorna.

  • Vecka 16 | Fjärrundervisning årskurs 7
  • Vecka 17 | Fjärrundervisning årskurs 8

Eleverna i årskurs 7 har hem- och konsumentkunskap på plats i salen.
Eleverna i årskurs 8 har slöjd på plats i salen.

Undantag från fjärrundervisningen

Enhet 7 och 8 har bestämt vilka elever som är kvar på skolan istället för att ha fjärrundervisning, det rör sig om elever i större behov av särskilt stöd.
Viktigt att de elever som enheterna valt ut är på skolan så att de kan få relevant stöd.
Lärarna undervisar från klassrummet, om inget annat sägs.

Eleverna i skolans förberedelsegrupp Slussen har sin undervisning på skolan, i Slussen eller i de ämnen där de deltar i den ordinarie undervisningen.

  • Fjärrundervisning innebär alltså att eleverna följer sitt ordinarie schema med sina ordinarie lärare, i Teams.

Det allmänna läget

  • Överlag har vi färre frånvarande elever nu än tidigare, både i F-6 och 7-9. Även bland medarbetarna är frånvaron lägre.
  • Vi fortsätter trots det ytterligare ett tag med utglesningen i lokalerna på Årstaviken. Anledningen till beslutet är det allmänna pandemiläget i samhället
  • Det finns i nuläget inga allmänna rekommendationer från Utbildningsförvaltningen och Region Stockholm, utifrån det lokala smittläget.
  • Vi kommer att återgå till ordinarie undervisning i klassrummet fullt ut så fort vi bedömer att det är säkert.

Skollunch

Vårdnadshavare meddelar rektor Kalle Enström om deras barn behöver lunchlåda, detta görs senast fredag 16 april.Eleverna hämtar den i så fall i köket vid sin lunchtid.

Beslut om fortsatt fjärrundervisning eller inte fattas tisdag 27 april.