Förlängning av fjärrundervisning även veckan efter påsklovet för årskurs 7-8

Hej! Vi har bestämt oss för att förlänga vårt upplägg med delvis fjärrundervisning så att det gäller även veckan efter påsklovet.

Det innebär följande

  • Vecka 15 | Fjärrundervisning för årskurs 8

Eleverna i årskurs 8 har slöjd på plats i salen.

Undantag från fjärrundervisningen

Enhet 8 bestämmer vilka elever som är kvar på skolan istället för att ha fjärrundervisning. Det rör sig om elever i större behov av särskilt stöd och det är viktigt att de elever som enheterna valt ut är på skolan, så att de kan få relevant stöd.

Lärarna undervisar från klassrummet, om inget annat sägs.

Eleverna i skolans förberedelsegrupp Slussen har sin undervisning på skolan, i Slussen eller i de ämnen där de deltar i den ordinarie undervisningen.

  • Fjärrundervisning innebär alltså att eleverna följer sitt ordinarie schema med sina ordinarie lärare, i Teams.
  • Anledningen till beslutet är det allmänna pandemiläget i samhället. Vi fortsätter utifrån det ytterligare ett tag med utglesning i lokalerna på Årstaviken. Vi hoppas fortsatt att perioden med fjärrundervisning snart ska kunna avslutas.
  • Vi har inte fått några indikationer på att Region Stockholm ur smittspridningssynpunkt kommer att rekommendera fjärrundervisning för hela årskurs 7-9 under vecka 15. Om det blir så kommer ny information till er.
  • Beslut om det blir fortsatt fjärrundervisning eller inte fattas tisdag 13 april.

Skollunch

Vårdnadshavare meddelar rektor Kalle Enström om deras barn behöver lunchlåda. Detta görs senast torsdag 1 april. Eleverna hämtar den i så fall i köket vid sin lunchtid.

Kalle Enström – Rektor Årstaskolan