Information till elever och vårdnadshavare i åk 7-9 – Ordinarie undervisning från tisdag 12 januari

Vi hoppas att ni elever och era familjer har haft att fint jullov där ni kunnat ta det lugnt och varit med era närmaste.
Eleverna i åk 7-9 på Årstaskolan kommer att återgå till ordinarie undervisning på skolan med start tisdag 12 januari, måndag 11 januari är studiedag.

Riktlinjer från Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad:

  • Det finns i nuläget ingen rekommendation från smittskydd Sthlm att generellt införa distansundervisning för högstadiet.
  • Inriktningen är att grundskolan ska bedrivas i sin ordinarie verksamhetsform, dvs närundervisning, i så stor utsträckning som möjligt.
  • Inget generellt beslut om att införa distansundervisning på alla högstadieskolor kommer att tas inför terminsstarten.

Läget kan naturligtvis ändras, vi såg före jul att det kan gå snabbt. Utbildningsförvaltningen kommer att luta sig mot smittskydd Stockholms bedömningar.
Vi fick några dagar på oss att prova fjärr/distansundervisning före jullovet, lärdomarna därifrån kommer att vara värdefulla om vi behöver gå över till det igen framöver.

Välkommen tillbaka till den nya terminen!

Kalle Enström – Rektor
Årstaskolan