Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Ny typ av covid-prov i pilotstudie på alla kommunala skolor i Stockholms stad 5–12 oktober

Under 5–12 oktober kan elever och medarbetare på vår skola få möjlighet att ta prov för covid-19. Provtagningen riktar sig till dem som inte har symtom men som varit i närheten av någon som är smittad av covid-19. Ofta testas hela klasser eller arbetsgrupper. Det är alltid frivilligt att testa sig.

Vi informerar dig om det blir aktuellt med testning

Det är alltså bara elever och medarbetare som har varit nära någon bekräftat smittad i skolan som erbjuds att testa sig – de som berörs får information från skolan. Medarbetare och elever som är fullvaccinerade (har fått två doser vaccin för mer än två veckor sedan) – och de som haft covid-19 under de sista 6 månaderna behöver inte ta provet.

Grundskoleelever tar med provkitet hem från skolan och gör testet tillsammans med vårdnadshavare. Testet tas med tillbaka till skolan dagen efter där Samtrans hämtar det. Innan provtagning ska provet registreras på 1177 Vårdguiden (www.1177.se) – där kommer också provsvaret efter cirka ett dygn. Vårdnadshavare agerar ombud för sina barn vid registrering av test på 1177 Vårdguiden upp till dess att barnet fyllt 13 år. Elever 13–16 år registrerar sitt provkit själva på 1177 Vårdguiden med eget digitalt ID.

Provtagning med munsköljvätska enklare att göra

I stället för provtagning med bomullspinne långt bak i näsan används en ny typ av test. Testet kallas gurgeltest eftersom det går till så att man sköljer munnen (gurglar) en vätska som smakar salt. Det är enklare och mindre obehagligt för den som ska ta provet.

Varför görs pilotstudien?

Coronasmittan sprids snabbt och ibland blir elever och lärare sjuka. Enligt Region Stockholm är ett effektivt sätt att stoppa smittans spridning att ta prov för covid-19 från personer har träffat en smittad person. På så vis kan man snabbt upptäcka de som har covid-19 utan att de själva känner sig sjuka. Alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor i Stockholms stad ingår därför i en pilotstudie med syfte att prova storskalig testning för covid-19 där skolan hjälper till med logistiken.

Pilotstudien pågår i en vecka (5–12 oktober) i samarbete med Region Stockholm och Karolinska Universitetslaboratoriet. Går pilotstudien bra kan den här storskaliga testningen utökas till att omfatta alla kommunala och fristående skolor i hela regionen enligt Region Stockholm

Allt gott,

Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan