Nytt beslut: Delvis fjärrundervisning för åk 7 och åk 8 på Årstaskolan

Hej, vi har gjort ett nytt ställningstagande vad gäller undervisningen för åk 7-9.
Jag redogör här för bakgrund och vad som gäller framåt:

Vi vill göra det vi kan för att motsvara rekommendationerna vad gäller avstånd i skolans lokaler. Sedan i fredags har regeringen öppnat för att undervisningen i åk 7-9 kan ske via distans/fjärrundervisning. Beslutet ligger som jag skrev i tidigare utskick hos respektive skolas huvudman, som i sin tur ska samråda med regionens smittskydd.
Utbildningsförvaltningen i Stockholm har öppnat för att varje skola med åk 7-9 kan göra en plan för förändring i undervisningen, som sedan godkänns eller avslås av förvaltningen. Vår plan är godkänd av förvaltningen.

Nuläge

Sammantaget är lokalerna för åk 7–9 trånga när det gäller att tillåta tillräckliga avstånd, detta märks framför allt i matsalen, i korridorerna, vid elevskåpen samt i rastytor. Vi har i nuläget ingen stor känd smittspridning på skolan men vill dels förkomma och dels bidra till samhällets hela ansträngning för att bromsa pandemin.
Vi vet att förändringar skapar osäkerheter och påfrestningar för eleverna och är medvetna om att digital undervisning inte kan bli lika heltäckande som den vi har i klassrummet, för den här åldersgruppen. Vi gör med tanke på detta förändringar som både är enkla att överblicka och som påverkar det vi vill komma åt.

Fjärrundervisning

Baserat i ovanstående kommer vi med start v.3, måndag 18 januari att gå över till delvis fjärrundervisning för åk 7 och åk 8. Den beslutade perioden sträcker sig fram till fredag 12 februari. Beslut om fortsättningen tas onsdag 10 februari.

Det kommer att se ut så här:

  • V.3 Åk 7 Fjärrundervisning
  • V.4 Åk 8 Fjärrundervisning
  • V.5 Åk 7 Fjärrundervisning
  • V.6 Åk 8 Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att eleverna följer sitt ordinarie schema men undervisningen sker digitalt i Teams, till skillnad från distansundervisning då schema och tider kan variera.
Lärarna förbereder eleverna och följer upp att undervisningen fungerar för dem.

Åk 9 har all sin undervisning på skolan för att ges bästa möjliga studiemöjligheter under sin sista termin i grundskolan.
Eleverna i skolans förberedelseverksamhet Slussen har också all undervisning på skolan.

Med det här upplägget kan vi minska trängseln i skolans lokaler samtidigt som en och samma elevgrupp inte är borta från skolan någon lägre period än en vecka.

Lunch vid fjärrundervingen: Vårdnadshavare till de elever som behöver skollunch föranmäler detta till rektor Kalle Enström i ett mejl, senast fredag 15 januari. Eleverna hämtar matlådan på sin ordinarie lunchtid. Anmälan gäller för hela den beslutade fjärrundervisningsperioden.

Förväntat resultat

Skolan har med färre individer på plats större möjligheter att leva upp till rekommendationer vad gäller avstånd i skolans lokaler, framför allt i matsalen och elevernas allmänna ytor men också i medarbetarnas gemensamma ytor.
Vi bidrar även till färre resenärer i rusningstrafik i kollektivtrafiken, både elever och vuxna.

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar om ovanstående.

Allt gott,

Kalle Enström – Rektor
Årstaskolan