Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Nytt gällande fjärrundervisning för årskurs 7-9

Hej! Vi fick under onsdagen besked från Utbildningsförvaltningen att Region Stockholm inte har för avsikt att fortsatt rekommendera distans-/fjärrundervisning för alla elever i årskurs 7-9.
Vi får dock vara beredda på att regionen kan förändra sin rekommendation om läget förändras.

Beslut för kommande veckor

Det här innebär att vi som skola nu kan styra mer själva hur vi vill hantera årskurs 7-9. Utbildningsförvaltningen i Stockholm är fortfarande formell beslutsfattare för respektive skola.

För oss innebär det här att vi går tillbaka till det upplägg vi hade under vecka 3-8, delvis fjärrundervisning för årskurs 7 och 8.

  • Vecka 11 | Fjärrundervisning årskurs 7
  • Vecka 12 | Fjärrundervisning årskurs 8
  • Vecka 13 | Fjärrundervisning årskurs 7

Vi fortsätter även som under vecka 7 och 8: I årskurs 7 har eleverna hem- och kunsumentkunskap (HKK) på plats i salen och i årskurs 8 har eleverna slöjd på plats i salen.

Fjärrundervisning innebär alltså att eleverna följer sitt ordinarie schema med sina ordinarie lärare. Det tror vi är bättre för eleverna än distansundervisning, där ordinarie schema kan frångås och eleverna i högre grad förväntas arbeta själva.

Anledningen till beslutet är det allmänna pandemiläget i samhället. Vi fortsätter utifrån det ytterligare ett tag med utglesning i lokalerna på Årstaviken. Jag hoppas att vi inte ska behöva fortsätta längre än så här, men det går inte att säga ännu.

Undantag från fjärrundervisningen

Enhet 7 och 8 bestämmer vilka elever som är kvar på skolan istället för att ha fjärrundervisning och det rör sig om elever i större behov av särskilt stöd. Det är viktigt att de elever som enheterna valt ut är på skolan, så att de kan få relevant stöd.
Lärarna undervisar från klassrummet om inget annat sägs.

Eleverna i skolans förberedelsegrupp Slussen har sin undervisning på skolan, i Slussen eller i de ämnen där de deltar i den ordinarie undervisningen.

Skollunch

Vårdnadshavare meddelar rektor Kalle Enström om deras barn behöver lunchlåda. Detta görs senast fredag 12 mars och gäller för hela perioden. Eleverna hämtar den i så fall i köket vid sin lunchtid.

Blir det fortsatt fjärrundervisning från vecka 15 (efter påsklovet)?

Onsdag vecka 13 kommer vi att fatta beslut om det blir fortsatt fjärrundervisning, såvida inte det beslutet fattas av någon annan, som fallet var vecka 10.

Vi hoppas att vi inte behöver fortsätta med delvis fjärrundervisning längre än så här. Även om fjärrundervisningen i stort fungerar bra, så är det uppenbart att det över tid inte kan jämföras med att vara i klassrummet, med allt vad det innebär av socialt sammanhang, relationsskapande och bredare möjligheter i undervisningen.

Allt gott!

Kalle Enström
Rektor