Om kränkningar och källkritik

Många av er har säkert vid det här laget hört talas om det som kommit att kallas för Tafsardagen. Framför allt ett inlägg från polisen verkar ha fått stor spridning. I det står det att det finns en challenge i sociala medier som går ut på att killar ska tafsa på tjejer i skolan och sedan sprida på film. Torsdag 15 april ska vara en möjlig dag då det här ska vara som störst.

Så här säger Jack Werner, Källkritikbyrån, i SVT (även på TV4):

Då kan vi också passa på att titta på vilka det är som säger det här:

Jack Werner säger att det hittills inte visats något faktiskt inlägg från de sociala medier där barn rör sig, som uppmuntrar till just det här. Det verkar som att just tafsardagen 15 april är något som sprids bland vuxna i högre grad än bland barn. Eftersom fler vuxna har hört talas om det här så kommer säkert deras barn också att höra talas om det, om inte annat så genom vuxna som kommenterar det.

I Aftonbladet idag intervjuas Lilian Helgason, 18 år och ordförande i Sveriges Elevråd. Hon säger att hon och de hon pratat med inte känner till denna challenge men uppmuntrar vuxna att ta tillfället i akt att prata med sina barn om det här.

Polisen vill sprida det de fått rapporter om för att öka vaksamheten runt det, vilket i sig är bra.

Här är två artiklar som pratar om det:

Som vi alla förstår är det svårt att uttrycka sig helt säkert om det här.
Eftersom det här är ett allvarligt ämne som väcker känslor av olika slag så behöver vi vara medvetna om vad som pågår och pratas om.

Den diskussion som uppstår runt det som kommit att kallas tafsardagen och de källkritiska aspekterna runt det här får inte stå i vägen för att fysiska eller andra sorters kränkningar aldrig är ok.
Det är alltid bra att vi hittar tillfällen att prata med barnen om vad som är ok och inte.

Vi i skolan har ett ansvar för att förebygga kränkningar, tillsammans med övriga vuxna i samhället.
Polisen har här en bra sammanställning som beskriver vad som är brottsligt:

Här är Rädda Barnens råd till dig som förälder, när det gäller att prata med ditt barn om saker som kan vara svåra:

Här är en annan bra plats som också riktar sig direkt till unga:

På skolan jobbar vi på med att ta fram en samlad plan för hur vi tar upp och pratar om sådant som rör kroppen, sex, integritet mm, med våra elever 6-16 år. Det pratas om och jobbas med redan nu men vi vill ta fram ett samlat upplägg, baserat på bl.a. vad skolans Läroplan säger.
I gruppen som har börjat jobba med det här ingår lärare, fritids, elevhälsa och skolledning.

På skolan ska vi alltid vara uppmärksamma på om våra elever utsätts för fysiska eller verbala kränkningar och/eller kränkningar på nätet, den 15 april såväl som alla andra dagar.

Vår rutin är då att det anmäls till Trygghetsgruppen som utreder vad som hänt.

Kalle Enström – Rektor