Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Regionala rekommendationer rörande covid-19 samt om pollen

Regionala rekommendationer Region Stockholm (gäller från 5 mars)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 behöver få ännu större efterlevnad. Det gäller både elever och personal i våra skolor och innebär framför allt att:

  • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar.
  • Stanna hemma vid minsta symtom, såsom hosta, snuva, feber.
  • Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
  • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
  • Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19. (smittskyddslagen).
  • Har du testat negativt för covid-19 går du tillbaka till skolan när du är frisk och symptomfri.

Pollensäsongen skapar frågor kring allergisymtom och Corona

Nu när pollensäsongen börjar komma igång kan det uppstå frågor om elever kan vara kvar i skolan. Det är också lätt hänt att omgivningen förväxlar symtomen med coronasymtom vilket kan vara olyckligt för de elever som har pollenallergi.

Se fråga och svaret från skolöverläkaren, Margaretha Orvarsson Hannfors nedan.

Fråga: Många elever har astma och allergisymptom nu när pollensäsongen börjar. Kan de vara i skolan?
Svar: Om en elev med känd allergi får symtom i form av rinnande näsa och/eller hosta men inte har feber och/eller ont i halsen rekommenderas eleven som säkerhetsåtgärd stanna hemma och påbörja medicinering med ”allergimedicin”. Om elevens symtom efter ett par dagars medicinering klart minskar, eleven mår bra och orkar vara i skolan kan eleven återvända till skolan.

Om en elev utan känd allergi får symtom i form av rinnande näsa och/eller hosta och elev och/eller vårdnadshavare misstänker att orsaken är allergi och eleven efter ett par dagars medicinering med ”allergimedicin” förbättras, mår bra och orkar vara i skolan kan eleven återvända till skolan. Om eleven inte förbättras av allergimedicinering eller försämras ska eleven stanna hemma och inte återvända till skolan förrän eleven varit symtomfri i 2 dagar.

Vid minsta misstanke om att eleven har en infektion och/eller utebliven förbättring av allergimedicinering, rekommenderas kontakt med vårdcentral för bedömning och ställningstagande till behov av läkarbesök och /eller provtagning under misstanke Covid-19.

Önskar er en fin helg!
Kalle Enström – Rektor