Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Rektorsbrev – Februari 2021

Hej! Det här är ett brev från mig, Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, till både vårdnadshavare och elever på skolan. Till brevet hör även en liten film, 3 Saker med rektorn, där jag berättar om 3 aktuella saker på skolan. Rektorsbrevet och filmen går ut till er två gånger per termin.

Is och skridskor

Den här vintern har tillåtit oss att göra is på skolan och kunna behålla den ganska länge. Många är de elever, pedagoger och föräldrar som varit tacksamma över möjligheterna att åka skridskor. De vi ska tacka är vaktmästarna som enträget har jobbat på och lagt ner själ och hjärta i att spola och hålla efter isen. Tack!

Nu är isen borta för den här vintern, så min “åk-skridskor-du-också-uppmaning” i filmen får åka med till nästa vinter.

Enhetsråd och Skolråd

Under det senaste året har vi inte haft några Enhetsråd och Skolråd. Nu plockar vi upp dem igen, i digital form, i videomötestjänsterna Microsoft Teams alternativt Zoom. Klassrepresentanter i årskurs F-6 bjuds in till enhetsråd av respektive enhet och slussas sedan vidare till mig som rektor för skolråd.
I årskurs 7–9 på Årstaviken kombinerar vi enhetsrådet och skolrådet.

Tanken är att vi ska ha en yta att mötas på, där samverkan kan ske och där frågor kan ställas och information utbytas. Det kan vara än mer viktigt nu när möjligheterna att träffas har begränsats under en längre tid.

Vårens datum är 18 mars och 6 maj.
Tider:

  • F-6: Enhetsråd 17.15-18.00, Skolråd 18.15-19.00.
  • 7–9: Enhetsråd och Skolråd 17.15-18.00

Övergångar inom skolan

Inom skolan finns tre tydliga övergångar: från förskoleklass till årskurs 1, årskurs 3 till 4 och årskurs 6 till 7.
Så här års börjar arbetet inför nästa hösttermin och eleverna ska känna sig trygga in i det nya samt att medarbetarna som tar vid ska få genomgångar från de som lämnar av.

Våra elever i årskurs 6 har haft sitt språkval på Årstaviken och är därför lite bekanta med den delen av skolan. De har nyligen dessutom fått en rundtur på hela Årstaviken, ledd av elever i årskurs 9.
Här kan du som inte gått en rundtur på Årstaviken se hur vi har det: https://arstaskolan.stockholm.se/nyheter/2021/02/17/oppet-hus-arstaskolan-arstaviken-arskurs-7-9-2021

Eleverna i årskurs 3 har under våren haft gruppsamtal med skolkurator Olof. Där pratar de till exempel om avslut och nystart, förväntningar och farhågor. Vi vet att det är ett stort steg för eleverna att gå från årskurs 3 till 4. De går från ett sammanhang med klasslärare och få pedagoger till ett mentors- och klasslärarsystem. De blir även indelade i nya klasser och närmar sig sina tonår.

Eleverna i förskoleklass har under ett år fått anpassa sig in i skolmiljön, med ökande grad av skola och undervisning. De slussas sedan vidare och vi tar där med oss kunskapen om individer och grupper in i årskurs 1.

Många elever tillbringar tio år av sitt liv på Årstaskolan och det är viktigt att vi gör allt vi kan på vägen för att hjälpa dem utvecklas kunskapsmässigt, socialt och som människor.

Tips 1: Digitala hjälpmedel hemma

Utbildningsförvaltningen i Stockholm har kommunlicens för Claro Valfrihet, vilket inkluderar en mängd verktyg till stöd för att läsa och skriva, som talsyntes, PDF-läsare och mycket mer.
Dessa programvaror får även installeras på elevernas privata digitala enheter och finns till både Windows (PC), MacOS, iOS och Android.

https://svensktalteknologi.se/stockholmsstad/ kan ni läsa mer om vilka program som finns tillgängliga. Vill ni installera dessa, så behöver ni ett användarnamn och lösenord, vilket ni kan få av Micke Kring – micke.kring@edu.stockholm.se – Årstaskolans IT-pedagog.

Tips 2: Samlingssida för skolans digitala miljö

https://arstaskolan.se/ hittar du det mesta som rör vår digitala miljö och de redskap vi använder. Supportsidan innehåller till exempel lathundar och instruktionsfilmer som vi hoppas du kan ha glädje av.

Pandemin: Elever som åker utomlands

Följande gäller i nuläget för elever som åker utomlands, till exempel under sportlovet. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för elever i grundskolan.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige

  • testar sig för covid-19,
  • testar sig ytterligare en gång fem dagar efter hemresan och stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.

Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla. Planera därför för att kunna stanna hemma efter inresa till Sverige.

Elever i årskurs F-6 som berörs av detta har inte möjlighet att erbjudas omsorg i fritidshemmet eller fritidsklubben under de sju dagar som eleven behöver vara hemma efter ankomst till Sverige.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

När ska elever vara hemma?

Om en elev eller någon annan i hushållet har symtom längre än 24 timmar ska en provtagning göras.

  • Elever ska vara hemma om hen är sjuk eller om någon i hushållet har symptom som kan vara covid-19.
  • Alla i hushållet ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk – Folkhälsomyndighetens webbplats
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

I alla lägen är det viktigt att elever och vuxna stannar hemma om de har symptom eller befarar att de kan vara smittade av någon nära. Vi fortsätter göra det vi kan för att bryta smittspridningen och visa respekt för varandra.

Jag vill återigen poängtera vikten av att vi hjälps åt och tar ansvar i den pandemi vi tar oss igenom. Allt här i livet blir lättare när vi förmår tro väl om varandra och gör det vi kan för att underlätta för varandra.
Jag tror att det alltid är så men kanske än mer när pandemin sätter saker ur spel och utmanar oss.

Ta hand om varandra.

Kalle Enström
Rektor Årstaskolan