Rektorsbrev och 3saker med rektorn | Maj 2021

Hej! Det här är ett brev från mig, Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, till både vårdnadshavare och elever på skolan. Till brevet hör även en liten film, 3 Saker med rektorn, där jag berättar om 3 aktuella saker på skolan.

Förhållningssätt och ansvar runt Covid-19

Det är viktigt för skolan att få information om en elev på skolan har testat positivt för covid-19. Vi kan då hjälpa till i smittspårningsprocessen via information (vi delar dock aldrig vem som testat positivt). Vi kan också ha en överblick över hur många aktuella positiva fall som finns på skolan samt om de verkar hänga ihop. Rutinen är då att jag som rektor kontaktar utbildningsförvaltningens skolöverläkare och grundskolechef för att rådgöra med dem.

För familjekarantän gäller att alla i hushållet sätts i karantän i 7 dagar från den dagen då någon i hushållet gjorde sitt test, som sedan visade sig vara positivt för covid-19.

Oavsett om test har gjorts eller inte ska alla elever som har symptom inte vara i skolan.

Skolgårdsytan vid Lilla Dalen

Planeringen för vad vi ska göra med ytan där förskolan Lilla Dalen stod pågår för fullt. Vi samarbetar med vår fastighetsförvaltare SISAB och delar även kostnaden med dem.

Inriktningen är att det som finns här ska vara bra för åldern 9–12 och det kompletterar vad vi redan har. Även yngre barn kommer förstås att kunna vara här.

Jag tror vi når det eleverna vill ha, till exempel möjlighet att klättra och hänga, softa under ett träd, spel med boll mer mera. Sandlådorna kommer vi att behålla, det är också något vi saknat tidigare.

Staket kommer att flyttas / tas bort så att skolgården hänger ihop och ramas in mot cykel- och gångvägen utanför.

Vi hoppas att arbetet kan komma igång i augusti och att vi ska kunna börja använda ytan någon gång i september.

Skolavslutningen

Det drar ihop sig till skolavslutning, fredag 11 juni är datumet. Vi har inte heller detta år möjlighet att ha något större gemensamt firande. Vi kan tyvärr inte heller bjuda in er vårdnadshavare och andra till skolan för att fira tillsammans med oss. Håll utkik efter information från årskurserna hur avslutningen kommer att gå till.

Skolrådet

Denna termin har vi tagit upp vårt Skolråd igen, nu i digital form. Skolrådet som föregås av Enhetsråd äger rum två gånger per termin, på torsdagar efter skolans APT.

Vi har ett skolråd för årskurs F-6 och ett för årskurs 7–9.

Tiderna för nästa års skolråd publiceras i början av nästa läsår och det återstår att se om vi går tillbaka till fysiska möten eller fortsätter i digital form.

Minnesanteckningar från Skolråden läggs ut på skolans webbplats här Skolrådet | Årstaskolan (stockholm.se) så att alla kan ta del av dem.

Minnesanteckningarna från 6 maj kommer du att hitta här inom kort.

Tillgänglighetsprojektet

Under våren och sommaren genomför vår fastighetsägare SISAB ett projekt som heter ”HIN” (står för att ”undanröja hinder”), på F-6 vid Årsta torg. Det här är ett mångårigt projekt som gjorts eller görs på grundskolorna inom utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Projektets uppgift är att förbättra tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i publika lokaler och allmänna platser. Enklare ombyggnader görs för att anpassa lokaler som expedition, vaktmästeri, matsal, parkering och gångvägar. I praktiken betyder det bland annat att

  • Ett hundratal skyltar kommer att sättas upp inne i skolan, samt nya orienteringstavlor ute.
  • Nya eller förlängda ledstänger kommer att sättas upp i trappor och ramper ute och inne.
  • Kontrastmarkeringar kommer att sättas in i befintliga trappsteg på ett antal ställen samt runt en del nya dörrar.
  • Nytt ledstråk (för synsvaga) kommer att läggas in i asfalten från Hjälmarsvägen till entré B2 (vid Vaktmästeriet) och entré D1 (Ingång Expedition matsal)
  • Nya bredare dörrar kommer att sättas in i Hus G (Idrotten) samt i hus C plan 200 på Expeditionsvåningen och i kapprummet in till matsalen.
  • Ny hörselslinga kommer att läggas ner i golv runt matsalen.
  • Nya handikapptoaletter kommer att byggas i hus C plan 100 och 200 (Kapprum) samt expeditionsvåning intill köket.

När det hela är klart kommer tillgängligheten för alla som befinner sig i skolan att ha ökat!

Viktig information om risker på nätet

Det har kommit till vår kännedom att några av våra elever, ofrivilligt utsatts för sexuell exploatering online. Följande information vill vi därför delge er föräldrar och vårdnadshavare.

Som en effekt av det senaste årets sociala isolering och ”zoomboomen” har intresset för digitala kontakter ökat. En sajt (bland flera) som lär ha ökat väldigt mycket i popularitet är en sajt som heter Omegle.

Omegles egen information säger att du inte ska använda den om du är under 13 år gammal, men det sker ingen kontroll och sajten kräver ingen registrering. Den fungerar så att den kopplar ihop människor slumpvis i virtuella video och till exempel chattar. Det går att lägga på vissa filter.

Enligt en färsk undersökning av BBC har den börjat få ett rykte om sig av att innehålla oförutsägbart och chockerande innehåll. Hos olika barnrättsorganisationer i Sverige och internationellt växer en oro för att sexualförbrytare använder sig av denna sajt. Vår kontakt med den svenska polisens groominggrupp bekräftar att Omegle dykt upp i flertal ärenden och att det rör sig sexualförbrytare där. Det är tyvärr alltför vanligt att unga människor utsetts för blottare och liknande personer som använder sajten som ett forum för sexuell exploatering av olika slag.

Det är som alltid viktigt att vuxna har en relation till vad barn gör på nätet och främjar ett sunt samtalsklimat kring barnens aktiviteter på nätet.

Skulle era barn utsättas för något obehagligt på nätet är det viktigt att detta polisanmäls. Vissa sajter, bland annat Omegle har en funktion för att anmäla inuti appen. Viktigt också att logga sin IP-adress samt klockslag för händelsen för eventuell polisanmälan.

Skulle det framkomma att något barn på Årstaskolan utsatts för detta finns alltid Elevhälsan tillhands för stöd och information. Välkomna att samverka med oss. Vi hänvisar också till organisationer som Ecpat, Rädda Barnen och Bris som har stödlinjer och chattmöjligheter parat med bra information.

ECPAT Sverige – mot sexuell exploatering av barn

Vi kämpar för barns rättigheter – Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Bris – Barnens Rätt i Samhället

Skolans planerade organisation höstterminen 2021

Till höstterminen 2021 kommer vi att ta in tre förskoleklasser med 28 elever i varje klass. Det är andra året som vi har tre klasser, tidigare hade vi fem förskoleklasser under några år. Så kunde vi dock inte fortsätta för då hade skolan blivit överfull. Med start höstterminen 2020 så finns Lindeskolan som också tar emot nya förskoleklasser, utöver Östbergaskolan och Skanskvarnsskolan förstås.

I årskurs F-1 kommer vi alltså att ha tre parallellklasser.

I årskurs 2–3 kommer vi att ha fem paralleller.

I årskurs 4 kommer vi att ha fyra paralleller.

I årskurs 5–6 kommer vi att ha tre paralleller.

På Årstaviken kommer vi att ha fyra paralleller i årskurs 7–9.

—-

När jag skriver det här har äntligen solen och värmen kommit hit, låt oss hoppas att vi får njuta av det framöver.

Glöm inte att ge varandra ett uppmuntrande ord i förbifarten, det betyder ofta mer än vi kan tro.

Kalle Enström | Rektor Årstaskolan