Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Rektorsbrev och 3Saker med rektorn – Oktober 2021

Hej! Det här är ett brev från mig, Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, till både vårdnadshavare och elever på skolan.

Till brevet hör en kort film, 3 saker med rektorn, där jag pratar lite extra om tre av de saker som jag skriver om här nedanför.

Det känns som att tiden går fort och vi har kommit halvvägs den här terminen, vilket också betyder att en fjärdedel av hela läsåret passerat.

Här nedanför berättar jag om några av alla de saker som är aktuella på skolan just nu.

Årstaskolan på webben

Som ett komplement till Skolplattformen har vi vår egen sida, arstaskolan.se
Via den kan du som elev, förälder eller personal gå vidare till de sidor som är användbara för dig, bland annat:

 • klass.arstaskolan.se – där vi lägger ut nyheter och information för klasser, årskurser eller hela skolan. Här hittar du även numera de mest besökta sidorna som tidigare låg på skolans webbplats inom Stockholm Stad:
  – Kontaktuppgifter till medarbetare på skolan
  – Läsårsinformation
  – Blanketter och dokument, till exempel ledighetsansökan
  – Skolrådets minnesanteckningar
 • Skolplattformen – utöver informationen om skolan som du också kan se på klass.arstaskolan.se så hittar du här bland annat:
  – Betyg och omdömen
  – Pedagogiska planeringar i PoB
  – Elevfrånvaro
 • support.arstaskolan.se – en hjälpsida med lathundar och instruktionsfilmer för personal, elever och vårdnadshavare inom det mesta som har med våra digitala förutsättningar att göra.
 • plejtv.se – skolans egen ‘Youtube’ med nya och gamla filmer kopplade till olika delar av skolan.

Den gamla webbplatsen arstaskolan.stockholm.se är nu stängd och pekar nu vidare till Årstaskolans sida på grundskola.stockholm
Denna sida riktar sig framför allt till blivande elever och föräldrar samt andra som vill veta mer om skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och uppdateras varje år, du hittar den här:
Dokument | Blanketter – Årstaskolan – Information och nyheter (arstaskolan.se)
Planen beskriver både hur vi förebygger och hur vi gör när något hänt.

SAM – ny mötesplats för elever

SAM är Årstaskolans grupp för elever som vill träffas och prata normer, HBTQ+ och identitet. Gruppen träffas måndagar klockan 15.00 – 17.00 ojämna veckor på UG (Ungdomsgården), under Sörgården. Alla från årskurs 4 och uppåt är välkomna. Vissa onsdagar klockan 16.00 – 17.00 är det även SAM-bokcirkel för årskurs 6–9.

Elever från Ikaros som går till SAM checkar ut sig från Ikaros och checkar in på SAM. Behöver ni komma i kontakt med ert barn som deltar i SAM når ni oss på UGs telefonnummer, 076-120 09 44.

De vuxna som deltar i SAM kommer från flera olika verksamheter på skolan: biblioteket, elevhälsan, fritids och lärare. Vill ni se vad SAM pysslar med på träffarna får ni gärna kika på Instagram sam_arstaskolan

Skolgården Lilla dalen-ytan

Som jag tidigare skrivit om och som ni säkerligen sett: nu har vi ny utrustning på den yta av skolgården där tidigare förskolan Lilla dalen höll till.
Särskilt Gaga-boll har blivit en stor succé! Enkelt att spela och ofta spelar elever i olika åldrar tillsammans.

Vi fortsätter att utveckla ytan tillsammans med skolfastighetens förvaltare SISAB. Vi har hittills investerat 600.000 kronor och kommer att lägga in ytterligare 400.000 kronor under det kommande året. Kostnaden delas mellan skolan och SISAB.

Vi utgår från elevernas önskemål och kompletterar det vi redan har på skolgården.

Mer om rasterna
Vi har plockat upp ett gammalt koncept: våra elever i årskurs 6 turas om att vara rastvärdar för de yngre eleverna. Mycket uppskattat och ett bra sätt att knyta ihop elever i olika åldrar och främja trygghet. Eleverna i årskurs 6 gör det på ett jättefint sätt!

Språkstörning – kompetensutveckling

En av våra största kompetensutvecklingsinsatser på skolan detta läsår handlar om Språkstörning.
Vi genomför det på sex eftermiddagar under läsåret på det som vi kallar SKUTT (SKolUTvecklingsTid). Dessa eftermiddagar har vi kända vikarier på fritids så att alla pedagoger kan delta i kompetensutvecklingen.

Vi kommer att fördjupa oss och utveckla våra egna metoder vid dessa sex tillfällen under läsåret. En grupp på skolan har byggt utbildningen baserat på SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) material.

Utöver att vi får djupdyka i språkstörning som troligen är den minst kända NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)-diagnosen, så får vi bra underlag för vårt tänk när det gäller att möta även andra elever och deras behov.

Skolrådet

Minnesanteckningar från det senaste Skolrådet hittar du från och med nu här.
Där finns nu minnesanteckningarna från 7 Oktober.

Enhetsråd och Skolråd sker som förra terminen tills vidare i digital form. Skolrådet som föregås av Enhetsråd äger rum två gånger per termin på torsdagar efter skolans APT.
Vi har ett skolråd för årskurs F-6 och ett för årskurs 7–9.

Upplägget är att på enhetsrådet i årskurs F-6 diskuteras frågor som rör enheten / enheterna. På Skolrådet tas de frågor upp som rör hela årskurs F-6 och / eller hela skolan.
Enhetsrådet är 17.15-18.00 och Skolrådet är 18.15-19.00.
Inbjudan till digitala möten går ut inför aktuellt möte.

På skolans årskurs 7–9-del är Enhetsråd och Skolråd sammanslaget till samma tid, 17.15.

Datum för nästa Enhetsråd och Skolråd
Torsdag 9 december

Det var allt för denna gång, halvvägs in i den här terminen.

Kan inte låta bli att plocka fram ett citat från John Lennon som jag använde i mitt rektorstal senast:

“Everything will be ok in the end. And if it’s not ok, it’s not the end.”

Ta hand om dig och de som du har runt dig.

Kalle Enström
Rektor Årstaskolan