Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Specialkost på Årstaskolan

Vi vill påminna er om anmälan av specialkost för de elever som har matallergier. I dagsläget tror vi att vi fått in information om endast cirka 30% av det totala antalet allergier på skolan. Detta gjordes tidigare med en blankett som lämnades in varje nytt läsår, med start denna termin görs det via arstaskolan.org/specialkost

Har du inte redan anmält via denna länk så ber vi dig göra det senast den 30 september.

Sedan 2018 säger Stockholm stads rutin att ett läkarintyg ska lämnas in till skolan i samband med anmälan om specialkost.

Läkarintyg som lämnats in tidigare behöver inte förnyas men länken ska fyllas i vid varje läsårsstart, då vi vet att det som uppgivits tidigare kan ändras med åldern.

Naturligtvis går det bra att lämna in nytillkomna allergier även efter 30 september.