Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Torsdag 7 oktober – Enhetsråd och Skolråd

Hej!

På torsdag den 7 oktober är det dags för Enhetsråd och Skolråd igen.

Tanken med dessa möten är att upprätthålla en god samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna som grupp. Här ges möjlighet att informera, till exempel om förändringar och nyheter. Här finns också möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Enhetsråd och Skolråd sker som förra terminen tills vidare i digital form. Skolrådet som föregås av Enhetsråd äger rum två gånger / termin, på torsdagar efter skolans APT (ArbetsPlatsTräff).
Vi har ett skolråd för årskurs F-6 och ett för årskurs 7–9.

Upplägget är att på enhetsrådet i årskurs F-6 så diskuteras frågor som rör enheten / enheterna. På Skolrådet tas de frågor upp som rör hela årskurs F-6 och / eller hela skolan.

  • Enhetsrådet är 17.15 – 18.00
  • Skolrådet är 18.15 – 19.00

Inbjudan till digitala möten går ut inför aktuellt möte.

På Enhetsrådet deltar klassrepresentanter i möte för Tegelbo, Sörgården, Bakgården, Norrgården, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
Enhetsrådet skickar sedan vidare representanter till Skolrådet, de representanterna får då en mötesinbjudan med länk från rektorn, det vill säga mig.

I årskurs 7-9 på Årstaviken är Enhetsråd och Skolråd sammanslaget till samma tid, 17.15.

Nästa datum för Enhetsråd och Skolråd:
Torsdag 9 december

Minnesanteckningar från Skolråden läggs ut på skolans webbplats här Skolrådet | Årstaskolan så att alla kan ta del av dem.

Allt gott,

Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan