Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Vaccination mot covid-19 för 12-15-åringar på skolor | till elever och vårdnadshavare i årskurs 6-9

Jag har tidigare berättat om den kommande vaccinationen för 12-15-åringar i Region Stockholms regi. Du kan läsa mer i mitt inlägg från den 15 oktober.
Det är frivilligt att vaccinera sig och det är gratis. Elever som är födda 2009 men inte fyllt 12 kommer inte erbjudas vaccination. Eleven måste senast på dagen för vaccinationen fyllt 12 år för att vaccineras i skolan.
Vi planerar insatsen på vår skola tillsammans med KRY som är vaccinatör. Vi står för lokalerna samt utdelning och insamling av blankett för hälsodeklaration och samtycke.

Eleverna i årskurs 6-9 kommer som tidigast att vaccineras på skolan vecka 47. Vi återkommer med exakt datum.

Denna vecka kommer eleverna att få med sig en blankett hem, tillsammans med informationsmaterial från 1177 Vårdguiden.
Blanketten rymmer både hälsodeklaration och samtycke till vaccination.

Vi är tacksamma för att ni lämnar tillbaka blanketten via era barn så fort som ni kan, så att vi kan göra vår del av förberedelsearbetet. Vi behöver den senast fredag vecka 45, 12 november.
Observera att samtliga vårdnadshavare behöver ha skrivit under för att eleven ska kunna vaccineras. Det är också möjligt att underteckna, scanna och skicka digitalt till ditt barns mentor.

Bra att veta

  • Blanketten är inte anpassad för skola, utan det är samma som används även utanför skolan.
  • Det som står om att vårdnadshavare måste följa med gäller inte. Det är istället personal från skolan som är med vid vaccineringen.
  • Frågan om allergier handlar om ifall det finns en allergi som du behövt akutbehandling för och om den kvarstår. Frågan är inte tänkt att fånga upp till exempel laktos, glutenintolerans eller pollen om de inte givit allvarliga besvär. Det är inte helt lätt att beskriva med få ord, så hör gärna av dig till vår skolsköterska Monica Pettersson Baumgart om du känner dig osäker för vad som gäller, så kan hon guida.

Allt gott,
Kalle Enström
Rektor